Oppdrag for BEFAS

KTV Group er tildelt oppdrag for inspeksjon og ventilasjonsrengjøring for Bergen Eiendomsforvaltning (BEFAS). BEFAS er optatt av godt inneklima og en nylig gjennomført inspeksjon avdekket behov for rengjøring. Arbeidet skal utføres i mars og omfatter flere etasjer i bygget. BEFAS er et privat selskap som leverer et bredt spekter av tjenester knyttet til drift og […]