+47 55 20 71 90
English

Veidekke valgte KTV Group

Veidekke har valgt KTV Group til fjerning av overflatebehandling på Åsane Kommunehus i Eidsvåg. Jobben er under oppstart denne uken.

Metoden vi benytter på dette oppdraget er støvfri blåsing for fjerning av gammel overflatebehandling. Det er strenge krav til miljø og KTV Group bygger oppsamling under stillas slik at alt avfall kan samles opp og leveres til godkjent deponi.

KTV Group har lang erfaring og flere metoder for å utføre fjerning av gammel overflatebehandling. Metodene er blant annet tradisjonell sandblåsing, støvfri blåsing med spesialmaskin, tørrisblåsing eller ved kjemisk malingsfjerning.

(Bilde fra Bergen Kommune, bergen.kommune.no)

OBAS Valgte KTV Group

KTV Group ble valgt til forbehandling av fasader under rehabilitering av Bergen Katedralskole. Bygget er fredet og derfor er valg av metode og kjemikalier svært viktig. Dette er et av mange prosjekter vi har utført for OBAS.

KTV Group har gjennom snart 30 år utført arbeid på svært mange av de antikvariske byggene i Bergen, og vi har lang bransjeerfaring fra denne type arbeid. Vi bistår også entreprenører og myndigheter med teknisk rådgivning opp mot slike spesielle prosjekter.

(Bergen Katedralskole. Foto: Nina Aldin Thune)

 

Bergen Kommune valgte KTV Group

Vi har hatt mange oppdrag for Bergen Kommune med rens av tak takrenner og fasader. Nå er vi i gang med 5 bygg i Løvstakkveien. Arbeidet utføres med en kombinasjon av lift og tilkomstteknikk (TT).

Det har vært en lang og hektisk sesong på fasadevask, og i den anledning har vi laget en liten film som viser KTV Group i aksjon.

Våre metoder utviklet med Self Cleaner, der vi klarer å vaske fasader uten høytrykk, har også blitt svært godt mottatt.

Ny avtale med BIR Nett AS

bir_nett640

KTV Group har fått oppdraget med vasking og påføring av beskyttelse på alle nedkastene til BIR Nett AS. Det er alltid hyggelig med nye oppdrag, og spesielt glad er vi for å kunne ivareta det nye boss-systemet i Bergen sentrum.

Løsningen som BIR Nett står for ligger langt fremme på teknologi, og er noe Bergen skal være stolt over å ha fått på plass.

Nedkastene har et fint design som passer godt inn i bybilde. Derfor er det også ekstra viktig at de fremstår som ren og pen til enhver tid.

Vi er godt i gang, og jobben ferdigstilles første uken i juni.

boss2

KTV Group får enda en langtidsavtale

KTV Group har fått i oppdrag å vedlikeholde Sameiet Wollfsgate 12, samt det tilhørende bygget som leies av Bergen Kommune. Oppdraget skal utelukkende utføres med miljøvennlige vaskemidler.

– Vi skal være en virksomhet som viser vei med miljøvennlig vedlikehold, fastslår administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Selskapet får et overordnet ansvar for at Sameiet Wollfsgate 12, som ligger idyllisk til ved Damsgårdssundet i Bergen, skal skinne de neste årene.

Det første året skal både vinduer og fasader vaskes, mens de påfølgende fire årene skal fasadene følges opp årlig med renhold. Sameiet Wollfsgate 12 stod ferdig i 2003 og inneholder 28 leiligheter. KTV Group har de to siste årene fått flere vedlikeholdsavtaler med sameier og borettslag som strekker seg fra fem til 20 år.

– Stadig flere sameier og borettslag ser at forutsigbarhet i vedlikeholdet blir mindre kostbart. Samtidig er det en miljøfaktor at fasader og vinduer er rene. Ingen vil bo i et skitten bygg, sier Nilsen. Han fremhever produktene som brukes, og mener dette er det nærmeste man kommer “økologiske” vaskemidler.

– Vi registrerer at også mange oppdragsgivere er opptatt av miljøaspeket innen rengjøring. Vi benytter bare naturlige vaskemidler, og disse fungerer like godt som de tradisjonelle kjemikaliene, fortsetter Nilsen.

KTV Group er sertifisert av DNV GL (Norske Veritas) i henhold til ISO 9001 Kvalitet, 18001 HMS og 14001 Miljø. Nilsen mener at oppdragivere alltid bør alliere seg med leverandører med miljøsertifiseringen fra Veritas.
– Fordi det gir en trygghet knyttet til miljø, sier han.

Oppdraget i Sameiet Wollfsgate 12 vil påbegynnes relativt raskt.