+47 55 20 71 90
English

Ny brøyteavtale for KTV Group

Det er bare å innse at vinteren nærmer seg. KTV Group er valgt til leverandør av vintervedlikehold av næringsområdet ved Lyderhornsveien 293.

KTV Group har faste avtaler med fast månedspris, der vi tar ansvaret for hvordan været blir. Ingen overraskende kostnader for kunden.

Avtaleperiode er fra 1 november til ut april året etter.

KTV Group har biler som dekker hele Stor-Bergen og er operativ 24 timer i døgnet i sesongen.

Vasker målområdet til sykkel-VM

KTV Group fikk oppdraget med å vaske busser og området rundt målområdet for sykkel-VM i Bergen.

Dette har blitt et arrangement Bergen og alle bergensere kan være stolt over. For en folkefest og et yrende folkeliv vi alle har opplevd.

KTV Group er svært takknemlig for å kunne være med på å sette vårt preg på sykkel-VM, med et rent, pent og vedlikeholdt målområde.

Avinor valgte KTV Group

Vi er glad for at vi ble valgt til å utføre nedvask av fasadene på Cargobygget på Bergen lufthavn Flesland. Jobben ble utført i forbindelse med åpningen av ny terminal.

Bergen lufthavn Flesland har nå blitt en stor og effektiv flyplass, og det er noe Bergens innbyggere og næringsliv uten tvil vil nyte godt av.

Cargobygget har betongelementer, og er preget av forurensing over lang tid. I områder med flytrafikk, er det ekstra krevende å vaske fasadene på bygg og eiendommer generelt. Det samme gjelder også for store deler av området rundt, noe vi har erfart fra over 26 års erfaring med fasadevask i flyplassområdet og nærliggende områder.

Sameiet Strømgaten 36 valgte KTV Group

Denne uken har vi en kampanje for å vaske Bergen ren før sykkel-VM starter i september. Responsen på kampanjen så langt har vært overveldende. Første fasade som skal vaskes er Strømgaten 36. Deretter står flere bygg klar for vask neste uke.

Vi er svært glad for den gode responsen, og ikke minst at så mange ønsker rene fasader for å vise byen vår frem på sitt aller beste. Som alle vet er Bergen og områdene rundt et fantastisk skue. Naturen og fjellene rundt danner en perfekt ramme for tilskuere og TV-bildene som vil bli sent verden rundt.

Vi gleder oss og KTV Group skal uansett gjøre vårt aller beste for å rekke over flest mulig fasader før VM starter.

Utfordrer giftlokket i Bergen

nanocoat_news

Ved hjelp av Nanocoating skal giftlokket over Bergen by bekjempes.

– Vi har lenge testet med Nanocoating for å redusere CO2/NOX, og vi har endelig kommet med et produkt som har god effekt. Produktet påføres overflater som fasader, veier, tunneler eller andre konstruksjoner. Fordelen man oppnår er ikke bare at den bidrar til bedre luftkvaliteten, men den gir også en betydelig reduksjon av NOX. Nanocoating fører også til at overflaten blir selvrensende, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.

Bygg i Bergen
KTV Group skal nå behandle det første bygget i Bergen med Nanocoating. Hver leilighet som påføres Nanocoating tilsvarer reduksjon i NOX tilsvarende 4 biler.

KTV Group tror dette kan være med å forebygge giftlokket i Bergen. Årlig legges det ned mye kostnader med vedlikehold og vasking. Ved å gjøre dette på en smartere måte med Nanocoating kan man spare både miljø og penger. Bergen Kommune med sine mange kommunale bygg/anlegg, vil alene kunne bidra til reduksjon i NOX/CO2 tilsvarende hele 250 000 biler.

Alternativ til køprising
Vi mener dette også kan være et alternativ til køprising, slik Bergen Kommune ønsker å innføre. Oppstart av første prosjekt Kalfarhagen Sameie, starter i 2015, og bidrar til reduksjon alene med 48 biler.

Verket Sameie valgte KTV Group

verket

KTV Group skal stå for vindusvask på Verket Sameie i Bergen. Jobben skal gjennomføres før 17. mai.

Vindusvask er noe av det KTV Group utfører spesielt på våren. Til nå denne våren har vi vasket 1500 vinduer, og før 17. mai skal nye 2000 vinduer vaskes.

Vi er glade for disse oppdragene, og det er ekstra hyggelig å gi folk rene vinduer før 17. mai. Dette er med på å skape trivsel og velvære for beboerne. Et klart vårtegn!

Bergen valgte KTV Group

thomasnilsen

KTV Group gikk til topps i en plan- og designkonkurranse i regi av Bergen Vann for utvikling av nye løsninger.

Det er KTV Group Oslo som har vunnet konkurransen. Daglig leder Thomas Nilsen er naturligvis stolt over å ha seiret, og ikke minst å få være med å designe nye løsninger for rensing av drikkevannsbassenger og- tunneler i fjell.

– Det er svært krevende å rengjøre vanntunneler. De er lange og smale og utsetter personell for stor risiko, noe som også medfører høye kostnader. Denne konkurransen handler om å designe nye løsninger med blant annet innslag av robotteknologi, sier Nilsen. KTV Group får 200.000 kroner  for sin skisse til løsninger. Johan Hausvik i Bergen Vann forklarer at også andre byer ønsker nye løsninger for denne type rensing, og vil følge utviklingsarbeidet.

I konkurransegrunnlaget skrev Bergen Vann blant annet:

”For å spare kostnader til sikring av fjellet med tanke på trygghet for rengjøringspersonellet ønsker man å få utviklet en ubemannet løsning. Løsningen skal om mulig ha ytterligere funksjonalitet beskrevet i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver har per i dag ikke planer om å anskaffe løsningen, men ønsker å sette i gang et utviklingsarbeid, legge til rette for utprøving og testing, og har som mål å kunne kjøpe tjenester som baserer seg på den utviklete løsningen på et senere tidspunkt.”

– Det initiativet Bergen Vann tar, er prisverdig. Dette viser at en kommunal etat tar ansvar for å få utviklet nye løsninger som ikke eksisterer på markedet. Dette er en prosjekt vi skal følge opp på en entusiastisk måte, og vi får nyttiggjort all kompetanse i konsernet, sier Nilsen.

KTV Group får enda en langtidsavtale

KTV Group har fått i oppdrag å vedlikeholde Sameiet Wollfsgate 12, samt det tilhørende bygget som leies av Bergen Kommune. Oppdraget skal utelukkende utføres med miljøvennlige vaskemidler.

– Vi skal være en virksomhet som viser vei med miljøvennlig vedlikehold, fastslår administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Selskapet får et overordnet ansvar for at Sameiet Wollfsgate 12, som ligger idyllisk til ved Damsgårdssundet i Bergen, skal skinne de neste årene.

Det første året skal både vinduer og fasader vaskes, mens de påfølgende fire årene skal fasadene følges opp årlig med renhold. Sameiet Wollfsgate 12 stod ferdig i 2003 og inneholder 28 leiligheter. KTV Group har de to siste årene fått flere vedlikeholdsavtaler med sameier og borettslag som strekker seg fra fem til 20 år.

– Stadig flere sameier og borettslag ser at forutsigbarhet i vedlikeholdet blir mindre kostbart. Samtidig er det en miljøfaktor at fasader og vinduer er rene. Ingen vil bo i et skitten bygg, sier Nilsen. Han fremhever produktene som brukes, og mener dette er det nærmeste man kommer “økologiske” vaskemidler.

– Vi registrerer at også mange oppdragsgivere er opptatt av miljøaspeket innen rengjøring. Vi benytter bare naturlige vaskemidler, og disse fungerer like godt som de tradisjonelle kjemikaliene, fortsetter Nilsen.

KTV Group er sertifisert av DNV GL (Norske Veritas) i henhold til ISO 9001 Kvalitet, 18001 HMS og 14001 Miljø. Nilsen mener at oppdragivere alltid bør alliere seg med leverandører med miljøsertifiseringen fra Veritas.
– Fordi det gir en trygghet knyttet til miljø, sier han.

Oppdraget i Sameiet Wollfsgate 12 vil påbegynnes relativt raskt.