+47 55 20 71 90
English

Ny vedlikeholdsavtale til KTV Group

Øvre Hallskaret i Åsane har tegnet vedlikeholdsavtale med KTV Group på vintervedlikehold.

KTV Group er kjent for å holde høy kvalitet til fast månedspris, der vi tar ansvar for hvordan værforholdene blir.

Våre biler opererer 24 timer i døgnet fra 1. november til 30. april, hvor vi dekker hele Stor Bergen, Askøy og Sotra. For sist sesong ble de fleste steder besøkt mellom 120-150 ganger for salting og/eller brøyting.

For hvert besøk logges klokkeslettet vi var der, og rapport skrives i systemet BlueTag. Alt dette tilgjengelig for kunde via deres egen weblink, enkelt oversiktlig og prismessig gunstig.

KTV Group signerer ny 20 års avtale

Denne gangen er det Sameiet Traneveien Terrasse som signerer langsiktig vedlikeholdsavtale, der KTV Group i de neste 20 årene skal holde fasadene ren og vedlikeholdt med overflatebehandling. Vi er svært fornøyd med denne avtalen og vi takker for tilliten. 

KTV Group har igjennom innovasjon og lang erfaring utviklet denne typen langsiktige vedlikeholdsavtaler. Den største fordelen for borettslag og sameiet er at man har forutsigbarhet i forhold til kostnader. Man sparer også mye administrasjon for styret, da KTV Group overtar ansvar for vedlikeholdet.

I slike avtaler holdes bygget rent og vedlikeholdt hvert år, og man unngår at det forfaller før det igjen rehabiliteres på nytt. Dette gir en forbedring i bomiljø, og øker verdien på eiendomsmassen.

Denne avtalen har oppstart 2018 og varer frem til år 2038.

KTV Group signerer ny 20 års-vedlikeholdsavtale Total

Fløentoppen Borettslag med 61 boenheter, signerte 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group. I avtalen skal KTV Group sørge for fasadevask, maling vaktmestertjenester, vintervedlikehold, grøntareal og daglig renhold.

Vi er svært glad for å få denne avtalen med Fløentoppen som har 4 bygg i Bergen. Vedlikeholdsavtale Total er en avtale der bygg vedlikeholdes årlig, og hvor bygninger og området alltid skal fremstå som rent, pent og vedlikeholdt. Resultat av slike avtaler er forbedring i bomiljø, og økte verdier på boenhetene.

Gründer og eier av KTV Group, Kennet Nilsen er utvikler av denne typen avtale, og KTV Group har vedlikeholdsavtaler på rundt 500 000 m2 eiendom. Vi ser frem til og starte arbeidet i 2018.

Ny vedlikeholdsavtale med Furulund Borettslag

Furulund Borettslag har signert vedlikeholdsavtale med KTV Group. I avtalen skal 5 blokker vaskes ned og vedlikeholdes med årlig vasking i avtaleperioden.

Flere og flere legger merke til våre metoder der vi vedlikeholdsvasker uten bruk av høytrykk med Self Cleaner-metoden. En annen fordel er at Self Cleaner-metoden er rimeligere en vanlig fasadevask.

KTV Group har i alle år lagt vekt på og utvikle nye produkter og metoder. Med over 26 års erfaring innen vedlikehold er vi en trygg partner.

KTV Group følger ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

KTV Group utfører kontroll og utbedring av fasader Toppe Borettslag

 

KTV Group har holdt på med et lengre oppdrag med sjekk og kontroll av steniplater i Toppe Borettslag.

Toppe Borettslag er et stort borettslag med hele 521 leiligheter. På fasadene er det steniplater. Mange er kanskje ikke klar over viktigheten av å sjekke skruer slik at fasadeplater er festet forsvarlig. Om slike plater for eksempel løsner i vind, er det ekstremt farlig om noe eller noen blir truffet, da platene vil være som flygende kniver.

Steniplater er montert på tre lektere. Over tid jobber varme og vind på overflatene, og dette får skruene til å løsne. Bare til nå har det vært nødvendig å bytte ca 8000 skruer i borettslaget. De eksisterende skruene byttes med større spesialskruer som har lengre levetid.

Denne problematikken er det viktig andre borettslag også er oppmerksom på, da det er mange fasadeplater rundt om som er montert på samme måte. Og problemet gjelder ikke bare steniplater, men alle fasader som har plater skrudd mot trelektere.

 

 

Tjernet Borettslag valgte KTV Group

KTV Group ble valgt som leverandør til fasadevask av 6 blokker for Tjernet Borettslag i Fyllingsdalen. Borettslaget ligger nydelig til med et fantastisk grøntareal rundt blokkene, men mye skog fører også med mye groe av grønske, spesielt på vegger med lite sol og slagregn.

KTV Group skal i løpet av juli måned vaske ned blokkene, og vi er svært tilfreds med å bli valgt som leverandør.

Jobben utføres med lift og noe klatring. KTV Group har vasket et stort antall borettslag i Fyllingsdalen, der nabo borettslagene Løvåsen og Løvåshagen også er vasket i 2017.

Det er svært gledelig å bidra til at denne bydelen fremstår ren og pen. Dette er med på å danne grunnlaget for et godt bomiljø uttaler daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.

Rinddalen Borettslag tegner 20 års vedlikeholdsavtale

KTV Group er svært glad for at Rinddalen Borettslag har tegnet 20 års vedlikeholdsavtale Total. I avtaleperioden skal KTV Group stå for utvendig vasking av fasader samt overflatebehandling.

Vi skal også ha ansvaret for grøntareal, utføre vintervedlikehold samt rens av ventilasjon, og KTV Group vil også utarbeide årlige tilstandsrapporter.

Vi opplever at vedlikeholdsavtale Total har vekket interesse hos mange kunder, og vi får mange henvendelser angående dette, sier daglig leder Kennet Nilsen. Kort fortalt er det spesielle med avtalene at de sikrer vedlikehold til en forutsigbar kostnad per måned.

KTV Group har vedlikeholdsavtaler på ca 500 000m2 eiendom.

Videoreportasje fra Sjøfronten Os

Vedlikeholdsavtale Total ble lansert i 2016, og første kunde ble Sameiet Sjøfronten Os med 84 leiligheter. Sameiets flotte bygg, utearealet og en nydelig plassering ved sjøen, gjør dette sameiet meget attraktivt.

KTV Group har ansvaret for utvendige fasader, vaktmester, grøntareal, vintervedlikehold og daglig renhold.

Videoreportasjen gir et ærlig inntrykk av første års drift, og er verdt å få med seg.

Video

Nedre Mølster Burettslag på Voss valgte KTV Group

KTV Group har fått oppdraget med rens av ventilasjon i alle leilighetene i Nedre Mølster Burettslag på Voss. Jobben skal utføres i neste uke.

Flere og flere oppdager at rens av ventilasjon er et bortglemt vedlikehold. De færreste er klar over at rens normalt er nødvendig hvert 5-7 år. Når man glemmer dette viktige vedlikeholdet, vil man påføre bygningen skader, samt at kvaliteten på inneluften blir dårligere og dårligere.

Astmaforbundet har hatt fokus på denne problematikken i mange år, og man kan lese mer om dette på deres sider: http://www.naaf.no/subsites/mitt-inneklima/skolen-var/definisjon-pa-inneklima/lufta-vi-puster-i/

Ny 20 års Vedlikeholdsavtale Total

Kyrresborg Borettslag i Sandviken har inngått 20 års Vedlikeholdsavtale Total med KTV Group. Avtalen inkluderer vaktmestertjenester, daglig renhold, vintervedlikehold, grøntareal, overflatebehandling, fasadevask, dokumentasjonssystemet BlueTag og ventilasjonsrens.

Denne avtalen er en utvidelse av eksisterende avtale, og løper frem til år 2033. Avtalen er en av de største avtalene innenfor eiendom, og er i tråd med vårt fokus innen totalavtaler for borettslag og sameier.

Avtalene er svært gunstige og sparer styret og beboere for mye arbeid. Avtaler av denne type sikres gjennom systemet BlueTag, hvor KTV Group også står bak utviklingen. BlueTag er regnet som det beste dokumentasjonssystemet på markedet i dag, og Kyrresborg Borettslag benytter dette, som er inkludert i avtalen. Alt dokumenteres i sanntid.

Vi opplever stor økning i interesse for våre langsiktige vedlikeholdsavtaler, og vi forventer å tegne flere nye avtaler med kunder i 2017.

Sameie Nattlandsveien valgte KTV Group

nattlandsveien640

KTV Group skal stå for rengjøring av ventilasjon for Sameie Nattlandsveien. Jobben skal utføres i november og ferdigstilles før julen setter inn.

KTV Group tilbyr ventilasjonsrengjøring innen eiendom, industri og offshore. Vi utfører og behersker alle tekniker innen rengjøring av ventilasjon, også tørrisrengjøring.

Vår nyeste maskin, kjøpt fra USA, er tilpasset spesielt for leiligheter. Dette betyr at vi utfører jobbene raskt og effektivt, noe som er til stor fordel for kundene/beboere. Med denne nye maskinen rengjør vi mellom 8-11 leiligheter på èn dag.

Mange utsetter og glemmer å sjekke ventilasjonsanlegget sitt. Dette er med på å gi et dårlig inneklima, risiko for brannfare samt bygningstekniske utfordringer på grunn av dårlig ventilering. Regelen er enkelt og greit at man bør utføre ventilasjonrens hvert 5 år, minimum hvert 10 år. Når renset dere ventilasjonen sist der hvor du bor?

Ny brosjyre for Vedlikeholdsavtale Total

Vedlikeholdsavtale Total er målrettet for borettslag og sameier. Den langsiktige avtalen går over 20 år, og inneholder tjenestene fasadevask, overflatebehandling, grøntareal, vaktmester, ventilasjon, vintervedlikehold og ikke minst et komplett dokumentasjonssystem for lagring av viktige dokumenter som FDV dokumentasjon, økonomi, rapporter med mer.

KTV Group er eneste selskap som tilbyr en slik avtale, og har siden 2009 tilbudt vedlikeholdsavataler i Bergen, Stavanger og Oslo, og til nå har vi avtaler på 530 000 m2 eiendom.

Vi har allerede fått overveldende god respons på vår nye kampanje, og vil du lese mer finner du brosjyren under her. Klikk her for å laste ned som PDF

Ventilasjonsrens 49 boliger

venti_1000px

Denne uken har vi utført rengjøring av ventilasjonskanaler på 49 boenheter i rekkehus i Myra Borettslag utenfor Oslo. Viktigheten av å rense ventilasjonsanlegg i forhold til brannfare og sunt inneklima, er avgjørende for godt vedlikehold.

I dette borettslaget har KTV Group en 20 års vedlikeholdsavtale der vi renser alt år 1, inspiserer deretter hvert 3 år og utfører rens etter behov. Alle rør dokumenteres med video etter rens, og er tilgjengelig for kunde på egen nettside.

Vi har også kjøpt inn en ny og spesiell ventilasjonsrensmaskin fra USA, for rens av ventilasjon i leiligheter med små rør. Med denne nyvinningen jobber vi enda mer effektivt, og normalt er rens ferdig i en leilighet på litt over 1 time.

For 2016 er det totalt renset 2200 meter ventilasjonsrør, med varierende oppdrag på alt fra leiligheter til offshoreskip til oljerigger.

Vi utfører alle metoder innen ventilasjonsrens, inkludert tørris.

Stor aktivitet på fasadevask

knarrevik_640x518

De siste to ukene har vi håndtert større fasadevaskjobber på Sotra og i Åsane. Totalt er 13 blokker og 6 boliger vasket ned på disse prosjektene.

Vi nærmer oss vinteren nå, og denne måneden er siste innspurt på det som skal vaskes for 2016. Stor etterspørsel på slutten av sesongen, gjør at vi totalt for bare denne sesongen har vasket ca 400 000 m2 fasade.

KTV Group er landes største aktør innen fagområde fasadevask, og vi har 25 års erfaring. Utvikling av ny teknologi og nye metoder har alltid vært viktig for oss, og vi er stolt av å være skaperen bak vedlikeholdsavtaler og Self Cleaner metoden, for å nevne noen.

 

Bruskedalen Borettslag valgte KTV Group

bruskedalen640

KTV Group skal stå for vintervedlikehold av veiene og parkeringsplassene tilknyttet Bruskedalen Borettslag i tiden fremover.

Som de fleste andre kundene vi har på vintervedlikehold, har også Bruskedalen inngått en av våre fastprisavtaler med forutsigbar kostnad fordelt per måned i vinterperioden november til april.

Vi ser at flere og flere ønsker kostnaden fordelt over hver måned, og dermed også slippe usikkerheten i forhold til kostnader på brøyting og strøing.

Vi er meget glad for enda en kunde på vintervedlikehold, og enda en kunde i Åsane. Oppstart er 1. november.

Ny brøyteavtale i Åsane

broyt640

KTV Group overtar ansvaret for brøyting og salting for Bjerkelien borettslag i Åsane. Avtalen innbefatter alle veier samt parkeringsplasser i borettslaget. KTV Group ble valgt på bakgrunn av våre stadig mer populære og gunstige vedlikeholdsavtaler.

Vi har brøyte- og salteavtaler med flere borettslag i Åsane og Arna, og vi har biler stasjonært i området. Alle være brøytebiler er bemannet 24 timer i døgnet, og kundene våre betaler en fast sum per måned uavhengig av behov.

Lanserer ny vedlikeholdsavtale

total640

KTV Group skapte de svært gunstige, unike og langsiktige vedlikeholdsavtalene for borettslag, sameier og næringsbygg. Nå lanserer vi Vedlikeholdsavtale Total.

Kort fortalt oppnår kunder full kontroll med vedlikehold, høyere kvalitet og lavere pris – og det er fullt mulig med oppsigelse i avtaleperioden.

Vi har lagt ut en egen informasjonsside om Vedlikeholdsavtale Total på våre hjemmesider, og vi håper du vil se nærmere på den. Klikk her for å se mer

 

 

KTV Group med ny brøyteavtale

broyt640

Ja du ser rett. Selv om det nå er over 20 grader ute, har Lyderhorn Terrasse valgt å inngå brøyteavtale for sesongen 2016/17 med KTV Group. Etter å ha fulgt med på naboeiendommen hvor vi allerede har ansvaret for salting og brøyting, valgte de nå også selv å inngå avtale med KTV Group.

Vi er selvfølgelig svært glad for oppdraget, spesielt når det skjer som et resultat av at kunden selv ser kvaliteten vi leverer, og derfor ønsker å bli kunde av oss, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.

Vi har allerede nye brøytebiler og topp moderne utstyr klart for neste sesong. Dermed har vi også kapasitet til flere kunder.

KTV Group sine vedlikeholdsavtaler gir kundene fastpris per uke/måned, uavhengig av hvor mye frost det er eller hvor mye snø som kommer.

For sesongen 2015/16 besøkte vi alle steder som vi har avtale med, mellom 70-100 ganger for salting/brøyting.

Vi dekker i dag hele Stor Bergen, og salt-/brøyteavtaler kan man altså inngå når som helst på året.

Ny 20-års vedlikeholdsavtale

bjerkelien640

Denne gangen er det Bjerkelien Borettslag som inngår langsiktig avtale på vedlikehold av utvendige fasader, med vasking og maling. KTV Group skal også skifte noe av kledningen i borettslaget i år, i tillegg til å utføre maling og vasking av fasadene.

I likhet med mange andre som har vedlikeholdsavtaler og som vurderer våre langsiktige avtaler, ser borettslagene de store økonomiske fordelene med denne type avtaler. I tillegg står KTV Group bak utviklingen av kanskje et av Europas beste systemer for dokumentasjon, BlueTag, som sikrer lagring av rapporter, dokumenter, bilder og FDV Dokumentasjon gjennom avtaleperioden. Alt er tilgjengelig på web for kundene våre. Dette gjør det enkelt for oss, og er en stor fordel og trygghet for styrene i borettslagene.

Vi ser frem til oppstart, og vi er svært glad for at KTV Group skal holde byggene i Bjerkelien Borettslag rene, pene og vedlikeholdt de neste 20 årene – helt til år 2036 og forhåpentligvis enda lengre.

 

KTV Group med enda en ny vedlikeholdsavtale

Video

Denne gangen er det Sameiet Nyhavn 16 som har inngått en 5-års vedlikeholdsavtale med KTV Group. I avtalen skal KTV Group sørge for årlige tilstandsrapporter samt holde fasadene rene og pene.

Daglig leder i KTV Group Kennet Nilsen, er svært tilfreds med denne nye avtalen og dette ligger helt i tråd med fokuset på vedlikeholdsavtaler med sameier og borettslag.

Flere og flere begynner å se de store økonomiske fordelene med slike vedlikeholdsavtaler, og KTV Group forventer å signere flere slike avtaler i nærmeste fremtid.

Kennet Nilsen kan også bekrefte at det jobbes med en totalavtale som vil kunne gi sameier og borettslag enorme besparelser på vedlikehold. Bakgrunnen for en ny totalavtale er vårt fokus på utvikling av ny teknologi, som effektiviserer prosessene og hever kvaliteten sier Nilsen. Utviklingen har kostet nærmere 15 millioner kroner og resultatene vil nå komme våre kunder til gode. Totalavtalen forventes å bli lansert til høsten.

KTV Group lander ny 20 års avtale

sjofronten

Denne gangen er det Sameiet Sjøfronten Os som tegner 20 års vedlikeholdsavtale på 4 blokker med til sammen 86 leiligheter. Sameiet ligger i Os kommune like ved Oseana, og er et meget attraktivt område.

Administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group, legger ikke skjul på at han er svært godt fornøyd med denne avtalen. I avtalen overtar KTV Group vedlikehold på utvendige fasader, grøntareal, daglig renhold, vintervedlikehold og vaktmestertjenester. Kontrakten sikrer arbeid frem til år 2036.

Vi tror vi vinner denne type kontrakter på bakgrunn av mange år med fokus på utvikling av ny teknologi. Vi har i dag metoder for vask av fasader, og overflatebehandling med nanocoating som våre konkurrenter er langt unna. Vi tenker smartere og er miljøvennlig. På denne måten har vi skapt det som heter vedlikeholdsavtaler, der bygg ikke forfaller før neste oppussing.

Avtalene er også svært prisgunstige, og gir forutsigbarhet og trygghet med tanke på kostnader over de neste 20 årene.

KTV Group benytter sanntidsdokumentasjonssystemet BlueTag, hvor kunder kan følge alt arbeidet som skal utføres, via en egen nettside. Denne typen dokumentasjon er unik og svært viktig, og ikke minst en trygghet for begge parter sier Kennet Nilsen.

KTV Group vinner nytt stort oppdrag

eikedalen_644

Vi er glad for at Eikedalen Borettslag valgte KTV Group til jobben med vask av tak og fasader på 64 boliger og garasjer. Jobben skal utføres før vinteren setter inn.

KTV Group har denne sesongen vasket 1,6 millioner kvadratmeter med fasader og tak, samt overflatebehandlet ca 30 000 m2 fasader.

Vi merker økt etterspørsel i alle våre regioner Oslo, Bergen og Stavanger. For 2016 lanserer vi nye og spennende vedlikeholdsavtaler, og disse beviser at vi ligger langt foran når det kommer til forskning og utvikling. Les mer om de nye vedlikeholdsavtalene her

 

Sandviken Brygge valgte KTV Group

sandvikenbrygge_web

KTV Group er valgt til å utføre overflatebehandling på alle fasader på to blokker for Sandviken Brygge. Oppdraget skal utføres høsten 2015 og våren 2016.

Vi er svært glad for å bli valgt til denne jobben. Sandviken Brygge har hatt vedlikeholdsavtale på fasadevask siden 2011, men nå skal alle fasader overflatebehandles.

KTV Group er en leverandør innen vedlikehold offshore/industri og eiendom. Vi fortsetter vårt fokus innen eiendom, og kommer snart ut med svært gunstige kampanjer ved inngåelse av vedlikeholdsavtaler.

Enda en 20 års totalavtale på plass i Oslo

myra

Denne gangen er det Myra Borettslag, utenfor Oslo, med 49 boenheter og garasjeanlegg som har tegnet avtale. Dette er en vedlikeholdsavtale som strekker seg frem til år 2035.

KTV Group overtar ansvaret for fasader, tak, plenklipping, ventilasjon, brøyting samt noe tømrerarbeid.

Dette er enda et bevis på at våre vedlikeholdsavtaler, viser seg å være konkurransedyktig på pris og gunstig for eier da kostnadene fordeles over hele avtaleperioden på 20 år.

 

KTV Group Oslo står for utførelse.

Sameiet Kalfarhagen inngår vedlikeholdsavtale Nanocoating.

Video

Det er svært gledelig og melde at et av de mest eksklusive boligene i Bergen Sameiet Kalfarhagen inngår vedlikeholdsavtale på Nanocoating. Avtalen går over 5 år med opsjon på 5 nye år.

Nanocoating er en ny vedlikeholdsavtale fra KTV Group og er et resultat av mange år med testing og utprøving av produkter. Kalfarhagen var også test kunde under utprøving, og har over tid sett resultat før de nå bestemte og behandle hele bygget. Vedlikeholdsavtalen går over 5 + 5 år der KTV Group har ansvar for utvendige fasader alltid fremstår ren og pen. Med bruk av Nanocoating, vil vi kunne klare dette uten bruk av høytrykksspyling, og dermed unngår man unødvendig slitasje på malte overflater.

Nanocoating er svært miljøvennlig og reduserer NOX (CO2). Dette bygget alene vil reduserer utslipp tilsvarende 48 biler. Og Bergen som fra før sliter med dårlig luft kvalitet, skal være svært glad for kunder som velger Nanocoating.

Ny stor fasadevask for Fyllingsdalen Borettslag

fyllingsdalen_brl

For ca 15 år siden vasket KTV Group Fyllingsdalen Borettslag. Det tradisjonsrike borettslaget som ble stiftet helt tilbake i 1962, skal igjen ha vasket sine to høyblokker og fem lavblokker.

Vi er selvsagt ekstra glad for at en gammel kunde som dette, igjen velger KTV Group når de nå skal ha vasket byggene sine på nytt. Dette tar vi som et kvalitetsstempel for våre tjenester, og at kundene er trygg på kvaliteten vi leverer, sier Daglig leder Kennet Nilsen.

Vi er allerede i gang med jobben.

I lys av et økende marked på fasadevask og vedlikeholdsavtaler, har vi sett behovet for nye moderne og mer effektive metoder for å holde bygg og fasader ren over lengre tid. Vi opplever at de fleste bygg trenger vask etter 2-3 år, og vår utfordring har vært å finne metoder som holder byggene rene i 10 år. Dette for å unngå unødvendig slitasje på maling/vedlikeholdsfrie plater.

Vi har nå funnet løsningen, og i løpet av sommeren vil vi publisere informasjon om dette.

Olsvikstallen Borettslag valgte KTV Group

olsvikstallen

KTV Group er glad for å ha blitt valgt som leverandør når Olsvikstallen Borettslag sine fasader skal vaskes.

Jobben ble vunnet i sterk konkurranse med andre leverandører, og beviser nok en gang at vi er konkurransedyktig på pris, sier Daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.

Av tilbyderne som tilbyr fasadevask er KTV Group det eneste selskapet som er sertifiser innen ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Dette er sterke sertifiseringer som gir kundene våre trygghet på kvalitet, og er også en sikkerhet ovenfor våre ansatte.

Via kvalitetssystemet BlueTag har vi i år også oppnådd de beste målinger på kundetilfredshet noen gang for KTV Group. Ansvarsfølelsen og kvaliteten alle de 40 ansatte i KTV-konsernet legger i arbeidet de utfører hver dag, skal ha en stor del av æren for dette. Dette er vi storfornøyd med sier Nilsen.

Vi kan trygt si at Yes-mentaliteten aldri har vært bedre hos selskapets ansatte. Dette gir meget gode resultater innen sikkerhet, økonomi og kvalitet både for kundene og for alle ansatte. Resultatene gjelder alle selskaper i KTV Group, både i inn- og utland.

KTV Group vinner nytt stort takvaskoppdrag

strimmelen

Denne gangen er det for Strimmelen Borettslag vi skal utføre rengjøring av tak og takrenner på alle punkthus og lavblokker.

Fra før har vi vedlikeholdsavtale på alle fasader på lavblokker, høyblokker og punkt hus i Strimmelen Borettslag, og vi er takknemlig for den utvidede tilliten.

Mange bygg, borettslag og boliger sliter med mose på tak. Mose ødelegger betongstein over tid, og er meget viktig å fjerne, ikke minst med tanke på å unngå store kostnader ved for eksempel bytte av takstein.

Verket Sameie valgte KTV Group

verket

KTV Group skal stå for vindusvask på Verket Sameie i Bergen. Jobben skal gjennomføres før 17. mai.

Vindusvask er noe av det KTV Group utfører spesielt på våren. Til nå denne våren har vi vasket 1500 vinduer, og før 17. mai skal nye 2000 vinduer vaskes.

Vi er glade for disse oppdragene, og det er ekstra hyggelig å gi folk rene vinduer før 17. mai. Dette er med på å skape trivsel og velvære for beboerne. Et klart vårtegn!

Suksess i Stavanger

soltun_news2

KTV Group Stavanger, med Frode Hesby som Daglig leder, tegnet denne uken en vedlikeholdsavtale på 5 år med Stavangers største borettslag. Borettslaget består av 523 enheter fordelt på blokker, rekkehus og eneboliger. Avtalen dekker rengjøring av alle blokker, med årlig vasking etter behov.

KTV Group gründer Kennet Nilsen legger ikke skjul på at det er en anerkjennelse å få så store borettslag som Soltun Borettslag til å inngå langsiktige vedlikeholdsavtaler.

Vedlikeholdsavtalene for Bergen, Stavanger og Oslo har nå passert godt over 500 000 m2, og det er tydelig at borettslag rundt om i hele Norge begynner å få opp øynene for disse prisgunstige avtalene, samt behovet for årlig vedlikeholdsvask.

– Grunnen er fordi vi har fokusert på borettslagsmarkedet i en årrekke med våre vedlikeholdsavtaler, og de større borettslagene er ofte opinionsdannere for valgene til andre borettslag. Man lytter til hverandre og utveksler erfaringer, og vi er naturligvis opptatt av gode referanser på jobbene vi utfører. Ved siden av kvalitet, er vi en garantist for planmessig og rimelig vedlikehold, fortsetter Nilsen