Langsiktig tankavtale med Cabot Corp

KTV Group har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med selskapet Cabot Corp om rengjøring og overflatebehandling av tanker på CCB-basen. Administrerende direktør Kennet Nilsen er tilfreds med samarbeidsavtalen. Det er første gang KTV Group inngår en langsiktig vedlikeholdsavtale innen offshore, mens dette er langt mer vanlig innenfor vedlikehold av eiendom. I dette markedet har KTV Group […]

Oppstart Bideford Dolphin CCB Ågotnes

Nå er vi i gang på riggen Bideford Dolphin, som ligger inne til klassifisering på CCB Ågotnes. KTV Group skal blant annet stå for fjerning av 11 tusen kvadratmeter med marin groe. I tillegg skal vi rengjøre og overflatebehandle fremdriftsrom, samt utføre en rekke jobber på rørspyling. Dette riggprosjektet er det største på CCB i […]

Nye oppdrag på Bideford Dolphin

KTV Group sender ut et team på Bideford Dolphin for å utføre rengjøring av tanker og søyler på riggen. Oppdraget er krevende med tanke på entring og krever spesialkompetanse som KTV Group besitter. Arbeidet skal utføres i forkant av klassing som skal gjennomføres på CCB-basen på Ågotnes. KTV Group registrerer at tendensen innenfor riggmarkedet er […]

Rengjøring av marin groe Bideford Dolphin

Riggoppdragene er fortsatt i vekst, og KTV Group har fått oppdraget med å fjerne marin groe på Bideford Dolphin. Mellom 10.000 og 13.000 kvadratmeter skal rengjøres. Arbeidet skal utføres under såkalt landligge på CCB-basen på Ågotnes. Prosjektet utføres både manuelt og med robot. –  Oppdraget omfatter fjerning av marin groen på søyler, bracinger både verrtikale […]