+47 55 20 71 90
English

Langsiktig tankavtale med Cabot Corp

cabot_tankbilde3-600x533

KTV Group har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med selskapet Cabot Corp om rengjøring og overflatebehandling av tanker på CCB-basen.

Administrerende direktør Kennet Nilsen er tilfreds med samarbeidsavtalen. Det er første gang KTV Group inngår en langsiktig vedlikeholdsavtale innen offshore, mens dette er langt mer vanlig innenfor vedlikehold av eiendom. I dette markedet har KTV Group flere langsiktige vedlikeholdsavtaler i intervallet 5 til 20 år.

– Langsiktighet gir oss forutsigbarhet og kundene oppnår besparelser. Vedlikeholdet følger en fastsatt plan og man avgrenser overraskelser til et minimun, sier Nilsen.
Cabot Corp er et internasjonalt konsern med hovedkontor i USA. Virksomheten er notert på New York-børsen, og leverer kjemikalier til blant andre operatører i oljeindustrien. KTV Group skal rengjøre selskapets tanker på CCB-basen og fjerne korrosjon der dette er nødvendig, samt utføre såkalt coating og malearbeider.

– Totalt er det elleve tanker hvor vi skal utføre overflatebehandling over tid. Vår rolle blir også å levere årlige tilstandsrapporter på tankene. Dette er oppdrag som vil involvere robot for å lette arbeidet, og det vil også være behov for sertifiserte fasadeklatrere, sier Nilsen. Han sier videre at KTV Group i større grad vil satse på langsiktige avtaler også innenfor offshore.
– Det er naturlig å satse på avtaler med minimum tre års varighet, og Cabot Corp er en internasjonal aktør som gjerne er en premissgiver for andre i dette markedet, sier Nilsen.

Oppstart Bideford Dolphin CCB Ågotnes

bideford_ccb-600x800

Nå er vi i gang på riggen Bideford Dolphin, som ligger inne til klassifisering på CCB Ågotnes.

KTV Group skal blant annet stå for fjerning av 11 tusen kvadratmeter med marin groe. I tillegg skal vi rengjøre og overflatebehandle fremdriftsrom, samt utføre en rekke jobber på rørspyling.

Dette riggprosjektet er det største på CCB i 2014, og er spesielt krevende med mange store jobber som pågår samtidig. Jobben ledes av Prosjektleder Thomas Hjellum, som fra før har styrt tankrengjøring på samme rigg før ankomsten til CCB.

Nye oppdrag på Bideford Dolphin

bideford_closeup-600x808

KTV Group sender ut et team på Bideford Dolphin for å utføre rengjøring av tanker og søyler på riggen.
Oppdraget er krevende med tanke på entring og krever spesialkompetanse som KTV Group besitter.

Arbeidet skal utføres i forkant av klassing som skal gjennomføres på CCB-basen på Ågotnes.

KTV Group registrerer at tendensen innenfor riggmarkedet er økende, og selskapet tror det sterke markedet vil holde seg i alle fall til sommeren.

Rengjøring av marin groe Bideford Dolphin

bideforddolphin_600-600x450

Riggoppdragene er fortsatt i vekst, og KTV Group har fått oppdraget med å fjerne marin groe på Bideford Dolphin. Mellom 10.000 og 13.000 kvadratmeter skal rengjøres. Arbeidet skal utføres under såkalt landligge på CCB-basen på Ågotnes. Prosjektet utføres både manuelt og med robot.

–  Oppdraget omfatter fjerning av marin groen på søyler, bracinger både verrtikale og horisontale, samt pongtonger, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group, og legger til: – Metode for fjerning av marin groe er høytrykkspyling med trykk på 400-500 bar. Spylingen skal skåne coating, men fjerne marin groe. For tilkomst på krevende steder benyttes spylerobot som klatrer på stål, i kombinasjon med lift og manuell spyling.

KTV Group merker økt etterspørsel innenfor riggmarkedet, og Nilsen tror veksten kommer til å fortsette i 2. kvartal 2014.

– Roboten gjør at vi kan konkurrere med selskaper som benytter innleid arbeidskraft fra utlandet. Samtidig ivaretar robotene hensynet til sikkerhet på en overlegen måte, sier han.