+47 55 20 71 90
English

KTV Group holdt foredrag i Stavanger for MLF

KTV Group ble invitert til å holde foredrag på årskonferansen til Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund i forbindelse med utvikling og ny teknologi.

Daglig leder i KTV Group, Kennet Nilsen, informerte om metoden Selfcleaner som vasker fasader ren uten bruk av høytrykk, dronen som skal brukes på fasadevask, hvordan KTV Group har utviklet 20 års vedlikeholdsavtaler og til slutt det unike systemet BlueTag.

Flere bilder fra foredraget:

 

Oppdrag med rengjøring og sandblåsing av tanker

KTV Group har fått oppdraget med sandblåsing av 2 betongtanker for Marikoven Eiendom. Jobben er krevende med tanke på sandblåsing av betongoverflatene i tankene.

Her bruker vi ATEX-godkjent EcoQuip 2, blåseteknikk med fuktet sand som reduserer støv med ca. 92 % og reduserer blåsemidler med opp til 75 %. Samtidig er denne metoden like effektiv som tradisjonell tørrblåsing.

KTV Group er en av få som har denne type utstyr tilgjengelig i Norge. KTV Group skal også håndtere spesialavfall og dokumentasjon gjennom jobben.

Rengjøring av tanker er vårt spesialfelt, og vi dekker hele prosessen med rengjøring, overflatebehandling, avfall og godkjenning/dokumentasjon.

Lanserer ny vedlikeholdsavtale

total640

KTV Group skapte de svært gunstige, unike og langsiktige vedlikeholdsavtalene for borettslag, sameier og næringsbygg. Nå lanserer vi Vedlikeholdsavtale Total.

Kort fortalt oppnår kunder full kontroll med vedlikehold, høyere kvalitet og lavere pris – og det er fullt mulig med oppsigelse i avtaleperioden.

Vi har lagt ut en egen informasjonsside om Vedlikeholdsavtale Total på våre hjemmesider, og vi håper du vil se nærmere på den. Klikk her for å se mer

 

 

Stor økning i oppdrag på fettutskillere

edvardgrieg

KTV Group har den siste tiden overtatt tømming av fettutskillere på en rekke steder i Bergen, og flere nye avtaler er på vei inn. Vi ser på dette markedet som viktig. Høy kvalitet på tjenestene vi leverer, samt at vi har svært konkurransedyktige priser på våre vedlikeholdsavtaler, gjør oss attraktive i markedet, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.

Bildet viser oss på oppdrag for en av våre mange nye kunder Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen.

KTV Group organiserer tømming og analyse ved laboratorium, samt innsendelse av dokumentasjon til Bergen Kommune.

Vi påstår vi leverer markedets beste dokumentasjon via kvalitetssystemet vårt BlueTag. Dette gir god trygghet for våre kunder, og også for de som kontrollerer dokumentasjonen i kommunene rundt om, deriblant Bergen Kommune.

Hva er en fettutskiller?
Fettutskillere tilknyttes avløpsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller. Kunder kan være restauranter og kafeer, storkjøkken, kantiner, meierier, slakterier med fler.

KTV Group skal få dette bygget til å skinne

aasamyr_600

KTV Group har fått i oppdrag å vaske og male Åsamyrane 320.

Bygget huser blant annet Jula i Åsane. Oppdraget vil pågå over de neste ukene.

– Først skal alle flater vaskes, før vi starter overflatebehandling. Vi skal deretter male fasadene med to strøk av beste kvalitet. I dette ligger også impregnering av bygget, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han sier at vasking av fasader vil foregå ved bruk av miljøvennlige vaskemidler, såkalt økologisk vask. Arbeidet skal utføres uten at det forstyrrer leietakerne eller påvirker åpningstiden i næringsbygget.

– Vi benytter produkter som er basert på nanoteknologi. Dette innebærer egenskaper som opprettholder fargen i lengre tid, og også holder overflaten renere. I denne regionen er nedbør en utfordring, fordi det avgir mye grønske på bygg som over tid sliter på fasader og overflater, sier Nilsen.

Han understreker at det er avgjørende at fasader og overflater vaskes årlig.

Samtlige oppdrag blir dokumentert både før og etter vedlikeholdsarbeidet i form av film og bilder.

– Det er viktig å synliggjøre for kundene hva som er utført av arbeid, og ikke minst endringen til det positive etter at vi har ferdigstilt et slikt prosjekt, sier Nilsen.

Hyller oljeministeren

tordlien_803-600x600

KTV Group-sjef Kennet Nilsen hyller olje-og energiminister Tord Lien som ber oljeindustrien ordne opp i den enorme mengde dokumentasjon som kreves, og som har bidratt til økte kostnader.

I mai i år forfattet Nilsen et innlegg på Sysla hvor han skrev at bedriften bruker undøvendig mye tid på dokumentasjon.

– Det er fint at oljeministeren griper tak i dette. Dokumentasjon er viktig, men vi opplever at det ender med formularer, retorikk med endeløs ordgyting av sjargonger, sier Nilsen.

Han sier at dokumentasjon er en av bærebjelkene i virksomheten og avgjørende for kundene. KTV Group har alle viktige ISO-sertifiseringer.

– Sertifiseringene skal utgjøre en forskjell, og synliggjøre at vi har tingene på stell og leverer kvalitet. Alt for ofte har vi blitt offer for dokumentasjonskrav som er relativt enkle å beskrive, også i form av bilder og film. Likevel er det blitt en terminologiøvelse, sier han. Det var på en oljekonferanse i Stavanger onsdag at Lien tok til orde for en effektivisering.

– Myndighetene vil nå bidra til at det blir enklere, og oljeindustrien vil forhåpenligvis også bidra. Da blir det rimeligere tjenester, sier Nilsen.

Bilde: OED / Scanpix.