KTV Group entrer Byford Dolphin med vakter

Gjennom samarbeidspartneren Axess skal KTV Group leverer vakter i forbindelse med vedlikehold på oljeplattformen Byford Dolphin. Vedlikeholdsarbeidet finner sted offshore på britisk sektor, og skal pågå i to til tre uker. Sjef i KTV Group Kennet Nilsen sier vaktene er spesielt kurset og drillet i Skottland med henblikk på slike oppdrag. – I forbindelse med […]

Nytt oppdrag offshore

KTV Group bistår Pipetech med vedlikeholdsoppdrag offshore. Arbeidet ledes av Jostein Markussen. Oppdraget er forventet å ta 14 dager. KTV Group er også i sluttfasen på prosjektet på Bideford Dolphin. KTV Group har fra før gjenomført krevende rengjøringsjobber, og fjerning av rust samt hatt ansvar for NDT målinger på denne riggen. Prosjektet har pågått siden […]

Nytt oppdrag på Bideford Dolphin

KTV Group er på nytt på offfshore oppdrag for Dolphin Drilling, og denne gang er oppdraget rengjøring av tre fremdriftsrom på Bideford Dolphin. Jobben er krevende fordi den innebærer fjerning av mye rust, i et ekstremt trangt og vanskelig arbeidsmiljø. KTV Group leverer også Veritas NDT-godkjent inspektør på dette oppdraget. Jobben ble tildelt KTV Group […]