+47 55 20 71 90
English

Bergen valgte KTV Group

thomasnilsen

KTV Group gikk til topps i en plan- og designkonkurranse i regi av Bergen Vann for utvikling av nye løsninger.

Det er KTV Group Oslo som har vunnet konkurransen. Daglig leder Thomas Nilsen er naturligvis stolt over å ha seiret, og ikke minst å få være med å designe nye løsninger for rensing av drikkevannsbassenger og- tunneler i fjell.

– Det er svært krevende å rengjøre vanntunneler. De er lange og smale og utsetter personell for stor risiko, noe som også medfører høye kostnader. Denne konkurransen handler om å designe nye løsninger med blant annet innslag av robotteknologi, sier Nilsen. KTV Group får 200.000 kroner  for sin skisse til løsninger. Johan Hausvik i Bergen Vann forklarer at også andre byer ønsker nye løsninger for denne type rensing, og vil følge utviklingsarbeidet.

I konkurransegrunnlaget skrev Bergen Vann blant annet:

”For å spare kostnader til sikring av fjellet med tanke på trygghet for rengjøringspersonellet ønsker man å få utviklet en ubemannet løsning. Løsningen skal om mulig ha ytterligere funksjonalitet beskrevet i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver har per i dag ikke planer om å anskaffe løsningen, men ønsker å sette i gang et utviklingsarbeid, legge til rette for utprøving og testing, og har som mål å kunne kjøpe tjenester som baserer seg på den utviklete løsningen på et senere tidspunkt.”

– Det initiativet Bergen Vann tar, er prisverdig. Dette viser at en kommunal etat tar ansvar for å få utviklet nye løsninger som ikke eksisterer på markedet. Dette er en prosjekt vi skal følge opp på en entusiastisk måte, og vi får nyttiggjort all kompetanse i konsernet, sier Nilsen.

Tar i bruk droneteknologi til dokumentasjon

KTV Group har tatt i bruk quadcopter dronen Phantom 2 Vision+, som vi bruker til å videodokumentere alle våre prosjekter på en unik måte.

For alle som bestiller fasadevask/overflatebehandling leverer vi dronevideo som en del av sluttdokumentasjonen, i tillegg til all vanlig dokumentasjon.

Se videoen i toppen, med et sammendrag fra noen av våre prosjekter utført i nyere tid.
Vi ønsker alle våre ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og venner en videre strålende sommer!

Handy robot klar for offshore-testing

handy_600-600x616

Roboten Handy, på bare 20 kilo, er klar for testing offshore. I samarbeid med Statoil, Kaefer og Bilfinger har KTV Group testet ut roboter. Neste steg er å sende Handy – som er navnet på nyvinningen – ut på rigger for å se hvor godt den fjerner dekksbelegg, rust og overflatebehandling.

– Vi setter roboten i produksjon. Tester gjort onshore viser at den er svært effektiv og kostnadsbesparende, samt at den ivaretar krevende HMS-funksjoner ved at man unngår å måtte bruke personell til dette tunge arbeidet, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group. Han sier at testingen har vært vellykket, og at antallet roboter vil avhenge av resultatene man oppnår offshore. Mest overrasket ble panelet over hvor stillegående roboten er.

– Selv om vi jobbet med et trykk på 3000 bar og vakum var det fullt mulig å føre en samtale rett ved siden av roboten. Handy opereres nærmest som en gressklipper. På grunn av magneter kan den kjøres på alle flater, også vertikale. Den egner seg spesielt godt til fjerning av overflatebehandling på mindre flater, sier Nilsen.

Interesse fra Irak

iraq-600x417

Oljedepartementet i Irak har invitert KTV Group til Bagdad for å orientere om sin teknologi for tankvask. Irak er stor innen oljeproduksjon, og teknologien til KTV Group kan effektivisere arbeid knyttet til tank rengjøring.

Samtidig med invitasjonen har to delegater fra det irakiske oljedepartementet søkt visum til Norge for å besøke KTV Group. Daglig leder Kennet Nilsen ser på Irak som et spennende land for KTV Group, og mener det varslede besøket fra Irak viser at myndighetene i landet ønsker å ta i bruk teknologien til selskapet.

– Først og fremst ble jeg glad da vi fikk invitasjonen, men da vi fikk beskjed om at man også ønsket å besøke oss i Norge, er det et uttrykk for mer enn en høflihetsvisitt. Man legger ikke ut på en så lang reise om man ikke har en ambisjon om å få til noe, sier Nilsen.

Først når visumsøknadene er innvilget vet han mer om når møtet på Hanøytangen kan finne sted.