+47 55 20 71 90
English

Christineborg Borettslag valgte KTV Group

Vi er svært glad for å ha blitt valgt til leverandør av fasadevask og nanobehandling av altanfronter for Christineborg Borettslag i Bergen.

Etter at fasadene er vasket, skal altanfrontene i betong, behandles med nanocoating. Dette vil forhindre at kanter blir svart og skitten, og ikke minst beskytte mot armeringskorrosjon.

Nanocoating på altanfronter er en god løsning fremfor maling, da dette gir mindre vedlikeholdskostnader i fremtiden og holder overflaten renere.

Jobben har snarlig oppstart.

Ny vedlikeholdsavtale Sameiet Behind Living

Video

KTV Group er svært fornøyd med å ha blitt valgt som leverandør på vedlikehold av fasadene til Sameiet Behind Living i Fana. KTV Group skal over tid holde fasadene rene, og inkludert i vedlikeholdsavtalen er også behandling av balkonger med nanocoating.

Sameiet Behind Living består av 71 boenheter og ligger praktfullt til i åsen bak Lagunen Storsenter.

KTV Group er ledende på langsiktige vedlikeholdsavtaler som strekker seg fra 5-20år. Vi merker en klar økning i etterspørselen etter våre langsiktige vedlikeholdsavtaler sier Kennet Nilsen, og bekrefter at de jobber med flere signeringer av nye langsiktige avtaler med oppstart nå i 2017.

Maaseskjæret valgte KTV Group

Video

Et tydelig vårtegn er oppstart på nye prosjekter, og vi er svært glad for å bli valgt som leverandør til Maaseskjæret uttaler daglig leder i KTV Group Kennet Nilsen.

KTV Group skal vaske takene og påføre ny farge. I tillegg vil takene bli beskyttet med KTV Group Nanocoating. Fasadene skal vaskes og balkongfrontene vil også behandles med KTV Group Nanocoating. Deler av fasaden skal også overflatebehandles.

Jobben er komplisert med tanke på at flere av fasadene vender ut mot sjø, og store deler av jobben skal utføres med TT-fasadeklatrere (tilkomstteknikk).

Bruken av nanoteknologi fra KTV Group fører til at levetiden på takstein forlenges betraktelig, og man unngår groe og misfarging over tid. Et svært viktig poeng ved nanocoatingen er at det gjør bygget til et miljøbygg. KTV Group jobber med en miljøsertifisering av bygg, og dette er bygg nr 2 i Bergen som møter kravene til reduksjon av utslipp til ytre miljø.

Laboratorietester viser at Nanocoatingen fjerner 83 gram NOx pr kvm pr år. For å fjerne 1,7 kg NOx, som er årlig utslipp fra en gjennomsnittlig EU-bil, trenger man da ca 20,5 kvm med nanocoating. Kalkylen: 83 gram x 20,5 kvm = 1.702 gram NOx.

For Maaseskjæret sin del betyr dette: 3000 kvm/20,5 kvm x1,7 kg = 249 kg NOx. Dette betyr altså at nanocoatingen er med på å fjerne NOx fra nærmere 150 biler, hvis lysforholdene og NOx nivå er optimalt.

Nanocoating er en viktig behandling som vi virkelig håper myndighetene legger merke til, da det for tiden er stort fokus på NOx-problematikken, spesielt i Bergen Sentrum. Etter vår mening er dette for eksempel et bedre alternativ enn økte bompengesatser, avslutter Nilsen.

Nanocoating på betong

Vi har holdt på med spyling i over 25 år, og dette er fantastisk. KTV Group har fulgt utviklingen av nanoprodukter over mange år, og endelig kan vi si at vi har funnet den perfekte nanocoatingen for betong.

Video

Videoen viser test på et område hvor nanocoating har vært påført over vinteren. Som man ser er området med nanocoating rent, og det ubehandlede området skittent.

Det mest utrolige er at området med nanocoating er renere selv etter vask på ubehandlet område med 300 bar. Vi er rett og slett meget imponert!

Les mer om vedlikeholdsavtaler nanocoating her

 

Ekstreme resultater med Nanocoating

KTV Group har sammen med forskningsmiljø kommet et langt steg videre med Nanocoating-produkter.

Bildet viser test hvor nanocoatingen har blitt påført et betongområde. Påføringen av nanocoatingen ble gjort gjort før høsten i år, og målet med nanobehandlingen er å forhindre groe og vanninntrengning.
Bildet er fra en periode hvor det har regnet kraftig i testområdet, og området som er nanobehandlet viser tydelig at vannet preller av.

nano_betong

 

Nanocoating og frost

Det mest oppsiktsvekkende resultatet av testen var ved lave temperaturer. Overflaten på testplassen frøs til is, men området som var nanobehandlet hadde ingen isdannelse. Et slikt resultat viser at nanocoatingen helt klart kan redusere behovet for salting på fortau, uteområdet og lignende i fremtiden. Vi følger spent utviklingen når snøen kommer.nano_frost

 

Nanocoating av takstein

På siden av disse overnevnte prosjektene og testene, jobbes det med ny type behandling av takstein.
I dag er det vanlig å male takstein. Problemet med maling er at kunden får et fremtidig vedlikehold med påføring av ny maling, samt at det fortsatt vil vokse mose.

Våre metoder med fargetilsatt Nanocoating gir en lengre levetid, samt at man oppnår en rimeligere kostnad ved behandling. I tillegg oppnår man miljøeffekten, og at taket holder seg fritt for mose og smuss.

Bildet under viser eldre takstein som har lagt på tak, som her er behandlet med nanocoating med fargetilsetning.

tak_svart_139906

for_etter_139911
(Før nanocoating og stein til høyre er under behandling)

Les mer

Fantastiske resultater med Nanocoating

KTV Group har funnet løsningen på problemet med vedlikehold av Steniplater. Foreløpig utvikling og tester i laboratorium, har ført fram til en løsning med Nanocoating for Steniplater. Det unike med denne metoden, er at påføringen av denne overflatebehandlingen gjør at Steniplatene holder seg ren over lang tid.

Mange borettslag har denne type overflate, hvor årlig vedlikeholdsvask er eneste måten å holde fasadene rene på. Bakdelen med vasking av slike plater, er at stein på platene løsner og forsvinner over tid. Etter 10-15 vask mister de dermed utseende og må byttes. Dette påfører borettslagene store kostnader. Ved bruk av Nanocoating er det mulig å øke levetiden med 20 ganger.

Vi skal denne høsten sette ut flere prøver på borettslag som har Steniplater. Vi ber andre som ser denne nyheten om å ta kontakt om det ønskes prøvefelt på deres bygg. Setting av et prøvefelt koster ikke noe, og er en del av studien vi har holdt på med i flere år.

Vi regner med å være klar i 2016 med mulighet for fasadevask med 10 års garanti.

Bilder fra labtesting:

lab137995

lab137976_2

lab137976

lab137981_2 lab137981

 

 

Sameiet Kalfarhagen inngår vedlikeholdsavtale Nanocoating.

Video

Det er svært gledelig og melde at et av de mest eksklusive boligene i Bergen Sameiet Kalfarhagen inngår vedlikeholdsavtale på Nanocoating. Avtalen går over 5 år med opsjon på 5 nye år.

Nanocoating er en ny vedlikeholdsavtale fra KTV Group og er et resultat av mange år med testing og utprøving av produkter. Kalfarhagen var også test kunde under utprøving, og har over tid sett resultat før de nå bestemte og behandle hele bygget. Vedlikeholdsavtalen går over 5 + 5 år der KTV Group har ansvar for utvendige fasader alltid fremstår ren og pen. Med bruk av Nanocoating, vil vi kunne klare dette uten bruk av høytrykksspyling, og dermed unngår man unødvendig slitasje på malte overflater.

Nanocoating er svært miljøvennlig og reduserer NOX (CO2). Dette bygget alene vil reduserer utslipp tilsvarende 48 biler. Og Bergen som fra før sliter med dårlig luft kvalitet, skal være svært glad for kunder som velger Nanocoating.