Hyller oljeministeren

KTV Group-sjef Kennet Nilsen hyller olje-og energiminister Tord Lien som ber oljeindustrien ordne opp i den enorme mengde dokumentasjon som kreves, og som har bidratt til økte kostnader. I mai i år forfattet Nilsen et innlegg på Sysla hvor han skrev at bedriften bruker undøvendig mye tid på dokumentasjon. – Det er fint at oljeministeren […]