+47 55 20 71 90
English

To langtidsavtaler på spesialavfall

oasen_803-600x600

Tryg Forsikring og Oasen Servicesenter (Esso) i Fyllingsdalen har valgt KTV Group som samarbeidspartner knyttet til spesialavfall. Avtalene har en varighet på fem år.

For Oasen Servicesenter skal KTV Group ha ansvaret for å tømme oljeutskillerne og sandfangene ved stasjonen. For Tryg Forsikring gjelder avtalen fettutskillerne.

– I tillegg håndterer vi innsendelse av offentlige dokumenter, årskontroll, prøvetaking og temperaturlogging av spesialavfallet, sier KTV Group-sjef Kennet Nilsen.

Han sier videre at stadig flere virksomheter ønsker å få eksterne leverandører til å ta hånd om spesialavfall.

– Det er strenge regler knyttet til spesialavfall, og man skal rapportere avfallet til myndighetene. Vi har utviklet en egen logistikk rundt dette, og tar oss dermed av hele verdikjeden, sier Nilsen.

KTV Group arbeider med å utvikle teknologi for overvåking av eventuelle utslipp i offentlige avløp for å kunne dokumentere avvik og dermed skissere forberdringer for kundene.

KTV Group er sertifisert innen ISO 9001, OHSAS 18001 og ISO 14001 fra Det Norske Veritas.

– Sertifiseringene er viktige i forhold til spesialavfall, fordi disse forteller potensielle kunder at vi er en sertifisert bedrift. Spesialavfall er blitt et krevende område med mange lover og forskrifter, sier Nilsen.

Satser på olje -og fettutskillere

oljeogfettutskiller_803-600x600

Lokale myndigheter har satt i verk tilsyn på steder med olje -og fettutskillere som finnes på bensinstasjoner, vaskehaller og restauranter.

Det er strenge regler knyttet til denne form for avfallshåndtering, og med ISO-sertifiseringen 14001 på plass intensiverer KTV Group nå arbeidet rettet mot disse bransjene.

KTV Group har allerede mannskap og biler som håndterer slike oppgaver i dag, men daglig leder Kennet Nilsen sier at dette er et betydelig marked i vekst. KTV Group ønsker å ta seg av alt, fra henting, avfall, forfatte dokumentasjon og ta ansvar for at dokumentasjonen sendes tilsynsmyndighetene.

– Vi har allerede mye erfaring fra dette markedet, og det syndes mye. Vi tror imidlertid at det handler om forskrifter som kan være vanskelig å forstå, og at kundene har de beste intensjoner. Vi har nå konseptuert og sertifisert dette produktet som gjør at kundene skal slippe å tenke på olje -og fettutskillere.

Dette tar vi hånd om og vi skal angripe markedet med lave og fortsigbare priser, og som inkluderer tilsyn og kontrolltjenester fra vår side, sier Nilsen.

 

Tar hånd om olje og fettutskillere

oljeutskiller-600x600

Bedrifter som har oljeutskiller og fettutskiller har de siste årene fått en rekke krav til dokumentasjon i forhold til utslippskrav fra myndighetene. Dette er et arbeid mange eiere av slike anlegg ikke klarer å følge opp i henhold til krav fra myndighetene. KTV Group har således identifisert et behov i marked som “kontrollinnstans” og serviceleverandør.

Vi vil nå tilby tømming av olje og fettutskillere til en fast månedspris hvor KTV Group håndterer alt arbeid opp mot offentlige myndigheter. For kundene innebærer dette forutsigbarhet i både kontroll, service og kostnader. Vår løsning vil være langt rimeligere enn det andre kan tilby. I tillegg vil kunder i dette markedet være beroliget av at KTV Group tar ansvar for rapportering til myndighetene. I denne sammenheng vil det bli KTV Group-kvalitet i forhold til dokumentasjon – bilder, film og beskrivelse av oppdrag som er utført.

Kundene vil finne dokumentasjonen på et eget nettsted.