+47 55 20 71 90
English

Enda en 20 års totalavtale på plass i Oslo

myra

Denne gangen er det Myra Borettslag, utenfor Oslo, med 49 boenheter og garasjeanlegg som har tegnet avtale. Dette er en vedlikeholdsavtale som strekker seg frem til år 2035.

KTV Group overtar ansvaret for fasader, tak, plenklipping, ventilasjon, brøyting samt noe tømrerarbeid.

Dette er enda et bevis på at våre vedlikeholdsavtaler, viser seg å være konkurransedyktig på pris og gunstig for eier da kostnadene fordeles over hele avtaleperioden på 20 år.

 

KTV Group Oslo står for utførelse.

Tangenåsen Sameie inngår 20 års vedlikeholdsavtale

tangenaasen

Tangenåsen Sameie utenfor Oslo, består av 10 trebygg fra 50 tallet, med totalt 44 boenheter. Det spesielle med dette oppdraget er at i tillegg til utvendig maling og vasking i avtaleperioden, inngår utskiftning av 3500 m2 kledning i avtalen.

Våre prinsipper med vedlikeholdsavtaler hvor kunde betaler gjennom avtaleperioden, er spesielt gunstig for denne type prosjekter.

Avtalen går frem til år 2035. Denne avtalen beviser at vi også kan levere vedlikeholdsavtaler som innbefatter full rehabilitering, og er nok et kvalitetsstempel. KTV Group Oslo står som utførende av avtalen

Ny 20-års vedlikeholdsavtale i Oslo

frostveien

Sameiet Frostveien 20 har signert langsiktig vedlikeholdsavtale på overflatebehandling med KTV Group. Avtalen strekker seg frem til år 2035, og KTV Group skal stå for årlig vedlikehold på utvendige fasader.

KTV Group sine unike vedlikeholdsavtaler er utviklet for å spare kundene for kostnader, og er noe som burde blitt overført til mange bransjer. Gode eksempler er eiendom og veier/infrastruktur hvor levetiden er lang. Det er derfor meget fornuftig å tegne langsiktig avtaler som sikrer kvalitet og det totale kostnadsbildet på best mulig måte. Samtidig kvalitetssikrer man mot forfall med årlig vedlikehold.

Vi er meget fornøyd og glade for at mange nå ser dette og viser interesse for våre unike avtaler. Kanskje til og med offentlige myndigheter i fremtiden, også vil åpne øynene for denne måten å tenke vedlikehold på, og dermed kunne spare skattebetalere for store summer, og ikke minst ta vare på offentlige verdier.

Bergen valgte KTV Group

thomasnilsen

KTV Group gikk til topps i en plan- og designkonkurranse i regi av Bergen Vann for utvikling av nye løsninger.

Det er KTV Group Oslo som har vunnet konkurransen. Daglig leder Thomas Nilsen er naturligvis stolt over å ha seiret, og ikke minst å få være med å designe nye løsninger for rensing av drikkevannsbassenger og- tunneler i fjell.

– Det er svært krevende å rengjøre vanntunneler. De er lange og smale og utsetter personell for stor risiko, noe som også medfører høye kostnader. Denne konkurransen handler om å designe nye løsninger med blant annet innslag av robotteknologi, sier Nilsen. KTV Group får 200.000 kroner  for sin skisse til løsninger. Johan Hausvik i Bergen Vann forklarer at også andre byer ønsker nye løsninger for denne type rensing, og vil følge utviklingsarbeidet.

I konkurransegrunnlaget skrev Bergen Vann blant annet:

”For å spare kostnader til sikring av fjellet med tanke på trygghet for rengjøringspersonellet ønsker man å få utviklet en ubemannet løsning. Løsningen skal om mulig ha ytterligere funksjonalitet beskrevet i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver har per i dag ikke planer om å anskaffe løsningen, men ønsker å sette i gang et utviklingsarbeid, legge til rette for utprøving og testing, og har som mål å kunne kjøpe tjenester som baserer seg på den utviklete løsningen på et senere tidspunkt.”

– Det initiativet Bergen Vann tar, er prisverdig. Dette viser at en kommunal etat tar ansvar for å få utviklet nye løsninger som ikke eksisterer på markedet. Dette er en prosjekt vi skal følge opp på en entusiastisk måte, og vi får nyttiggjort all kompetanse i konsernet, sier Nilsen.

KTV Group klar for Oslo

oslo_600-600x529

KTV Group kan med glede meddele at selskapet nå etableres i Oslo. Alle deler av virksomheten skal integreres i KTV Group Oslo, men først skal borettslag og langsiktige vedlikeholdsavtaler prioriteres i hovedstadsregionen.

Administrerende direktør Kennet Nilsen sier behovet for vedlikehold er svært stort i Oslo-regionen med et stort antall borettslag som mangler vedlikehold.

– Vi har nå inngått flere 20 års avtaler med borettslag i Bergen. Dette har gitt borettslagene et moderne uttrykk, bedre bomiljø og høyere priser på leilighetene. Samtidig koster det svært lite når man ser vedlikehold i et langsiktig perspektiv, sier Nilsen.

Totalt fasiliterer KTV Group cirka 370 000 kvadratmeter innenfor vedlikehold i borettslag.

– Dette er solide referansepunkter til borettslag i Oslo. Det er alltid en styrke å kunne vise frem hva man faktisk har utført, sier han. Nilsen sier videre at selv om fokuset først skal rettes inn mot borettslag, skal KTV Group integrere alle deler av virksomheten i Oslo.

– Offshoreoppgaver er det mindre av i Oslo, men det er mange utfordringer knyttet til industri som vi kan være med å konkurrere om, sier Nilsen.

KTV Group i gang med oppdrag i Oslo

oslo_600-600x529 (1)

Vi bistår Miljøvakta med krevende oppdrag for Oslo Kommune. Jobben består i å levere prosjektledelse og operatører i forbindelse med en krevende pumpejobb.

Jobben har stort tidspress, og krever mye resurser og god planlegging. Jobben forventes å være ferdig i løpet av desember måned, og går i perioder 24 timer i døgnet.