Parkeringsmerking tok helt av!

KTV Group skulle merke en parkeringsplass med farge og logo, men så tok merkingen litt av. Resultatet taler for seg selv. Merkingen er meget synlig, og under arbeidet stoppet til og med flere bilister opp, og måtte bare vite mer om hva dette var. Ikke mange er klar over effekten med å merke parkeringsplasser, parkeringsområder og […]