+47 55 20 71 90
English

Ny tankvask på Transocean Enabler

KTV Group har de siste ukene utført tankvask offshore på Transocean Enabler. Jobben utføres for Halliburton.

Vi opplever flere forespørsler på tankvask og oppdrag offshore, og vi er i gang med planlegging av flere prosjekter. Opp gjennom årene har vi utført flere tusen jobber på tankvask, og vi har opparbeidet oss solid erfaring og mye avgjørende kunnskap innen dette fagfeltet.

KTV Group utfører oppdrag i inn- og utland, on- og offshore på skip, rigger og landbaserte anlegg.

KTV Group er et ISO sertifisert selskap i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Bilde: Deepwater.com / Transocean

Tankvask West Phoenix

KTV Group er i gang med tankvask offshore på West Phoenix. Jobben utføres for Halliburton.

KTV Group har nærmere 30 års erfaring med arbeid innen tankrengjøring og utfører jobber on- og offshore. Vi har solid erfaring, en stor utstyrspark og spesialutstyr for å kunne jobbe effektivt og sikkert. Vi utfører også tankvask med tillkomsteknikk.

KTV Group er sertifisert av Bluetag i henhold til ISO 9001 Kvalitet, OHSAS 18001 HMS og ISO 14001 Miljø.

 

Bilde: Seadrill

 

 

Tankvask Borgland Dolphin

KTV Group har den siste uken utført en større tankrengjøring om bord på Borgland Dolphin for Westcon Florø. Jobben har vært krevende der avfall måtte pumpes over 40 høydemeter. Tanken var på 400 m3 og måtte rengjøres før riggen går på nytt oppdrag.

KTV Group har nærmere 30 års erfaring med tankvask på rigger, skip, landbaserte tanker on-offshore, og vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), OHSAS 18001 (HMS) og ISO 14001 (miljø).

Tankvask Leiv Eiriksson

KTV Group er i gang med en større tankvask offshore. Jobben er nedvask av ca 10 tanker og utføres for Halliburton.

Samtidig jobber vi også med andre konkrete tankvaskjobber, og generelt merker vi spesielt økt etterspørsel på tankvask.

Onshore er vi også i gang med rengjøring av betydelig mengde containere, CTT-tanker og bulktanker.

KTV Group på Scarabeo 5

KTV Group er i gang med rengjøring på Scarabeo 5. Jobben utføres offshore, og består av rengjøring av maskinrom. Etter flere år med lavere aktivitet i oljebransjen, er det nå svært gledelig at offshoreoppdragene igjen begynner å komme inn.

Vi merker også økt aktivitet på rengjøring skipper og tanker.

KTV Group har 27års erfaring innen rengjøring offshore og industri.

Bilde fra Saipem.com

KTV Group vinner ny kontrakt i Sør-Korea

KTV Group er valgt som leverandør på rengjøring/overflatebehandling av HVAC på Total Egina FPSO, hos Samsung Heavy Industries i Sør-Korea. Etter oppstarten i 2016, er Egina vår tredje kontrakt så langt i Sør-Korea, sier Kennet Nilsen daglig leder av KTV Group.

Kontrakten er den største så langt og en stor tillitserklæring for vår organisasjon i KTV Group Sør-Korea. KTV Group Sør-Korea ble også denne gang valgt på bakgrunn av kvalitet i alle ledd, og har allerede vært i gang med jobben i to uker.

Total Egina FPSO skal ferdigstilles i 2017, og den skal deretter i operasjon 130 km utenfor kysten av Nigeria, på vanndyp over 1500 meter. Egina oljefeltet er et av de mest ambisiøse ultra-dypt offshore prosjektene i nyere tid.

Vinner kontrakt på Martin Linge

KTV Group er valgt som leverandør til rengjøring av HVAC under byggingen av Martin Linge i Sør-Korea. Dette er det andre prosjektet i Sør-Korea etter oppstart i 2016, og vi er meget godt fornøyd med å ha blitt valgt til dette oppdraget.

Kvalitet og metode var avgjørende for at KTV Group ble valgt. Arbeidet skal utføres over flere måneder og berører et stort antall kanaler. Dette er den største kontrakten så langt i Korea og er i tråd med strategiplan 16/17.

Vi nærmer oss også en enda større kontrakt på rengjøring HVAC, samtidig som det jobbes med andre tjenester innen rengjøring/overflatebehandling. Flere av prosjektene innebærer også tjenester på pre-engineering opp mot plassering av luker i HVAC i forbindelse med rengjøring og inspeksjon.

Høy aktivitet industri og offshore

Selv om industri- og offshoremarkedet har vært under stort press det siste året, har KTV Group hatt høy aktivitet i 2016.

Bare i Hordaland har vi vasket 4200 skipper,  og vi har utført rengjøring av 740 tanker. Vi har utført oppdrag i Bergen, Stavanger, Oslo og har hatt spennende og utfordrende oppdrag i Sør-Korea.

I året som har gått har vi gjennomført alt fra svært krevende tankvasker, overflatebehandlinger og kompliserte jobber innen ventilasjonsrengjøring offshore. Våre dyktige ansatte gjør en strålende jobb på planlegging og utførelse, og vi har mottatt svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder på utført arbeid.

For å vise og oppsummere, har vi laget en video hvor vi viser litt av hva vi gjør og hvilke tjenester vi utfører innen industri og offshore.

Video

 

KTV Group vinner oppdrag på Island Innovator

 

innovator_640

Riggen Island Innovator kjenner vi godt fra mange oppdrag på rengjøring sist den lå ved Hanøytangen, på Askøy utenfor Bergen. Denne gangen er det rengjøring av HVAC oppdraget dreier seg om, og deler av anlegget skal rengjøres med tørrisblåsing.

Vi har for tiden stor etterspørsel etter HVAC-tjenester innen eiendom og offshore. I likhet med bygg og boliger på land, er ventilasjonsrengjøring en svært viktig del av vedlikehold på båter rigger. Ikke minst forebygger det dårlig inneklima og risiko for spredning ved for eksempel brann. Store kjøkkenventilatorer må rengjøres spesielt med tanke på brannfare, og bakterier. Til dette arbeidet benyttes tørrisblåsing som rengjøringsmetode.

Vi takker for oppdraget, og det er hyggelig med mer offshore- og industriaktivitet på Hanøytangen igjen.

Rengjøring av marin groe Bideford Dolphin

bideforddolphin_600-600x450

Riggoppdragene er fortsatt i vekst, og KTV Group har fått oppdraget med å fjerne marin groe på Bideford Dolphin. Mellom 10.000 og 13.000 kvadratmeter skal rengjøres. Arbeidet skal utføres under såkalt landligge på CCB-basen på Ågotnes. Prosjektet utføres både manuelt og med robot.

–  Oppdraget omfatter fjerning av marin groen på søyler, bracinger både verrtikale og horisontale, samt pongtonger, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group, og legger til: – Metode for fjerning av marin groe er høytrykkspyling med trykk på 400-500 bar. Spylingen skal skåne coating, men fjerne marin groe. For tilkomst på krevende steder benyttes spylerobot som klatrer på stål, i kombinasjon med lift og manuell spyling.

KTV Group merker økt etterspørsel innenfor riggmarkedet, og Nilsen tror veksten kommer til å fortsette i 2. kvartal 2014.

– Roboten gjør at vi kan konkurrere med selskaper som benytter innleid arbeidskraft fra utlandet. Samtidig ivaretar robotene hensynet til sikkerhet på en overlegen måte, sier han.

Vinner nytt offshoreoppdrag på Floatel Superior

floatelsuperior-600x484

KTV Group vinner nytt offshoreoppdrag på Floatel Superior, Bergen Group Hanøytangen.

Denne gangen er det krevende arbeid med tanker som skal tømmes og rengjøres som skal utføres. Jobben ledes av Chris Nødtvedt, som kommer direkte fra et prosjekt på COSL Rival.

Riggsesongen åpner godt i 2014, og vi tror dette bare er starten på en hektisk sesong på riggklassing.

Nytt oppdrag offshore

ekofisk_j-600x595

KTV Group bistår Pipetech med vedlikeholdsoppdrag offshore. Arbeidet ledes av Jostein Markussen. Oppdraget er forventet å ta 14 dager.

KTV Group er også i sluttfasen på prosjektet på Bideford Dolphin. KTV Group har fra før gjenomført krevende rengjøringsjobber, og fjerning av rust samt hatt ansvar for NDT målinger på denne riggen.

Prosjektet har pågått siden starten av desember og forventes ferdig innen februar.

Nytt oppdrag på Bideford Dolphin

bideforddolphin_600-600x450 (1)

KTV Group er på nytt på offfshore oppdrag for Dolphin Drilling, og denne gang er oppdraget rengjøring av tre fremdriftsrom på Bideford Dolphin. Jobben er krevende fordi den innebærer fjerning av mye rust, i et ekstremt trangt og vanskelig arbeidsmiljø.

KTV Group leverer også Veritas NDT-godkjent inspektør på dette oppdraget.

Jobben ble tildelt KTV Group basert på tidligere erfaringer fra jobber for Dolphin Drilling.

Bilde: Dolphin Drilling