+47 55 20 71 90
English

Moldegaard Maritime valgte KTV Group

KTV Group er valgt som leverandør av utvendig rengjøring av Moldegaard Maritimes tanker. Tankene lagrer drivstoff og skal rengjøres på alle sider inkludert tanktoppene.

KTV Group vasker årlig over 1 million m2, og vi utfører oppdrag innen industri, næringseiendom, borettslag og sameier.

Vi har utviklet egne metoder som SelfCleaner, som muliggjør fasadevask uten bruk av høytrykk.

KTV Group er sertifisert av Bluetag i henhold til ISO 9001 Kvalitet, OHSAS 18001 HMS og ISO 14001 Miljø.

Konkret anbefaling fra KTV Group vedrørende koronaviruset

Som alle vet er vi nå inne i en kritisk fase for å få kontroll på koronaviruset.

Jeg ber dere tenke over følgende:
Vi vet at smitte fra hendene er noe myndigheter har stort fokus på. Her må alle som har felles dører, heiser, trapper, rekkverk og lignende, tenke gjennom rutinene for desinfisering.

Koronaviruset kan overleve på overflater i hele 2-3 dager. Desinfisering hver time og daglig er anbefalte tiltakstider på godt persontrafikkerte steder, men annenhver dag eller hver tredje dag er definitivt bedre enn å ikke gjøre noe tiltak. Det er ofte ikke mulig å gjennomføre mer, og man desinfiserer så ofte som mulig. Alle tiltak hjelper.

KTV Group leverer desinfiseringsmiddel som enkelt kan sprayes på, eller påføres med klut. Mer info om desinfiseringsmiddelet finner du på denne linken: https://ktvgroup.no/datablad/

Pris er kr 25 eks mva, per liter, ferdig blandet.
Vi kan også levere spraykanner.

Videoen viser at vi desinfiserer innvendig og utvendig som selvfølgelig er det beste. Viktigst er dørhåndtak, heis, bossnedkast, trapper, rekkverk og steder hvor folk kommer borti med hendene.

Mange borettslag, sameier og byggeiere har allerede kommet godt i gang med anbefalte tiltak, og vi har allerede levert mye desinfiseringsmiddel. Noen velger at KTV Group utfører arbeidet for dem, hver dag eller for eksempel hver annen 2 dag. Alt etter hva kunden ønsker.

Vi er klar til å bistå de som ønsker og trenger hjelp med desinfeksjonen, og til å gjennomføre tiltak. Vi håper alle tar denne henvendelsen alvorlig og ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe eller om noe er uklart.

Sameiet Sælen Terrasse forlenger vedlikeholdsavtalen med KTV Group

Vi har over 5 år sørget for å vedlikeholde fasadene i Sameiet Sælen Terrasse med fasadevask. Vi er svært fornøyd med at avtalen forlenges. Fasadene er av STO puss som er en fasadeoverflate som må vaskes årlig og skånsomt, ellers vil overflaten bli skjoldet.

Med vår egenutviklede SelfCleaner-metode, skummes overflaten uten høytrykk og fasadene holdes ren. Vi har en rekke bygg med vedlikeholdsavtaler som er opptatt av skånsom vask, og årlig vaskes 3-400 000 m2 med denne metoden.

Sameiet Sælen Terrasse har også vedlikeholdsavtale på vintervedlikehold.

Ny vedlikeholdsavtale med Sameiet Hamremarken

Sameiet Hamremarken har etter rehabilitering valgt å inngå en vedlikeholdsavtale på fasader med KTV Group. Avtalen går over 5 år der KTV Grop skal holde fasader vedlikeholdt med fasadevask.

Metode for fasadevask er SelfCleaner metoden. Denne metoden fjerner smuss og begroing uten bruk av høytrykkspyling, og man unngår unødig slitasje på overflatene.

KTV Group står selv bak utviklingen av SelfCleaner-metoden, og vasker årlig flere 100 000 m2 med denne metoden.

Vi jobber også intens med utviklingen og ferdigstillelse av dronen som vil erstatte lifter og klatrere, i forbindelse med SelfCleaner-metoden.

KTV Group holdt foredrag i Stavanger for MLF

KTV Group ble invitert til å holde foredrag på årskonferansen til Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund i forbindelse med utvikling og ny teknologi.

Daglig leder i KTV Group, Kennet Nilsen, informerte om metoden Selfcleaner som vasker fasader ren uten bruk av høytrykk, dronen som skal brukes på fasadevask, hvordan KTV Group har utviklet 20 års vedlikeholdsavtaler og til slutt det unike systemet BlueTag.

Flere bilder fra foredraget:

 

Straumeveien Panorama tegner vedlikeholdsavtale med KTV Group

I avtaleperioden skal KTV Group holde fasadene ren ved hjelp av SelfCleaner-metoden. KTV Group står bak utviklingen av metoden som holder fasadene ren over tid, uten bruk av høytrykksspyling.

Det er en kjent sak at høytrykksspyling sliter på overflatebehandling og fasadeplater. Derfor er SelfCleaner-metoden unik og ivaretar fasadene på en skånsom måte. Hvert år kommer vi på befaring og påfører SelfCleaner om det er nødvendig. På den måten holdes bygget rent hvert år og overflatebehandlingen bevares over lengre tid.

Ikke bare er SelfCleaner-metoden mye rimeligere en vanlig fasadevask, men kundene med en slik avtale, får også en forbedring i bomiljø og verdiøkning av eiendommene.

Vi ser  frem til å komme i gang med oppdraget.

Advarer mot useriøse aktører innen fasadevask

Årlig vaskes flere millioner kvadratmeter med fasader rundt om i Norge. Flere og flere opplever at fasadene deres allerede året etter full vask, er mer skitten enn de var før det ble vasket.

Man opplever at vedlikeholdsfrie fasader, mister effekten mot smuss, og starter å bli begrodd, spesielt med grønske. Dette er tegn på at det er brukt feil metode.

Utviklingen det siste året gir grunn til bekymring.

De vanligste feilene som gjøres er enten feil bruk av vaskemiddel, for høyt trykk på spyleren og /eller kaldt vann under vasking. Dette er typiske feil bedrifter uten erfaring eller kunnskap innen fasadevask kan gjøre.

De fleste fasader skal vaskes skånsomt med 5 bar trykk på overflaten. Har man benyttet feil trykk, kan overflatebehandlingen bli skadet. For vedlikeholdsfrie overflater kan det bety overmaling eller bytting av fasader.

Bruk av feil metode kan ofte gi store og langvarige skader, og kan bli langt mer kostbar enn selve fasadevasken. Typiske tegn på feil metode er som oftest at fasadene raskt etter vasking blir overgrodd på nytt.

Utviklingen går fremover, og i dag kan veldig mange fasader vaskes uten bruk av høytrykk, for eksempel ved bruk av Self Cleaner. Skaderisikoen ved bruk av Self Cleaner metoden er lik 0, og den løser i svært mange tilfeller problemet.

KTV Group har 27 år med erfaring, og vi har opparbeidet oss solide kunnskaper innen fagfeltet opp gjennom årene. I dag bistår vi blant annet konsulenter, borettslag og entreprenører i saker når feil metode er benyttet eller i generell rådgivning.

Fasadevask i Fjøsangerveien

KTV Group ble valgt til fasadevask og reparasjon av fasader i Fjøsangerveien og Solheimsviken. Jobben ferdigstilles denne uken, og er svært krevende med tanke på tilkomst. KTV Group har benyttet tilkomstteknikk og lifter for å utføre dette oppdraget.

Vi nærmer oss nå slutten av fasadevasksesongen. KTV Group har i år som tidligere år, vasket flere 100 000 kvadratmeter med fasader, og vi er fornøyd med årets sesong. Det vi dessverre har merket oss det siste  året, er at vi har blitt kontaktet av flere byggeiere som har fått sine fasader ødelagt, grunnet bruk av feil metode når det har blitt vasket. Erfaring og kunnskap teller mye i denne bransjen, og det er svært viktig at man er trygg på leverandøren man velger. KTV Group har utviklet egne metoder og produkter som er spesielt beregnet på vestlandsklimaet. Med Self Cleaner-metoden kan vi også vaske uten bruk av høytrykk.

KTV Group bistår entreprenører, konsulenter og kunder med utarbeidelse av rett metode for å unngå skader, og vi har nesten 30 års erfaring med fasadevask.

Ny vedlikeholdsavtale med Furulund Borettslag

Furulund Borettslag har signert vedlikeholdsavtale med KTV Group. I avtalen skal 5 blokker vaskes ned og vedlikeholdes med årlig vasking i avtaleperioden.

Flere og flere legger merke til våre metoder der vi vedlikeholdsvasker uten bruk av høytrykk med Self Cleaner-metoden. En annen fordel er at Self Cleaner-metoden er rimeligere en vanlig fasadevask.

KTV Group har i alle år lagt vekt på og utvikle nye produkter og metoder. Med over 26 års erfaring innen vedlikehold er vi en trygg partner.

KTV Group følger ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Bergen kommune valgte KTV Group igjen

KTV Group fikk oppdraget med rengjøring av tak og takrenner i kvartalet ved Ibsens gate. Jobben utføres over 2 uker med lift og tilkomstteknikk.

Den milde vinteren gjør at flere jobber på fasadevask allerede i neste uke er under oppstart, og vi er da i gang med en hektisk 2017 sesong.

Den nye metoden vi utviklet i 2015, KTV Group Self Cleaner, gjør at vi kan vaske fasader uten høytrykk. Påkjenningen på overflaten er tilsvarende regn, og Self Cleaner gjør at fasadene vasker seg selv de påfølgende 1-3 månedene. Alt blir da rent og pent til våren kommer

Bergen Kommune valgte KTV Group

Vi har hatt mange oppdrag for Bergen Kommune med rens av tak takrenner og fasader. Nå er vi i gang med 5 bygg i Løvstakkveien. Arbeidet utføres med en kombinasjon av lift og tilkomstteknikk (TT).

Det har vært en lang og hektisk sesong på fasadevask, og i den anledning har vi laget en liten film som viser KTV Group i aksjon.

Våre metoder utviklet med Self Cleaner, der vi klarer å vaske fasader uten høytrykk, har også blitt svært godt mottatt.

Fasadevask Mongstad

mongstad_640

KTV Group fikk oppdraget med fasadevask på bygg Mongstad Sør. Betongelementer skal rengjøres med høytrykkspyling med varmt vann. Etter vask skal det påføres det langtidsvirkende og selvvaskende middelet Self Cleaner som virker over 3 måneder. Dette vil lyse opp elementene slik at de fremstår rene og pene igjen.

KTV Group har utført rengjøring på betongelementer med høytrykk siden 1992, og er svært erfaren innen faget.

Vask med høytrykk har vært brukt i mange tiår, og er fortsatt den ledende metoden for vask av betongoverflater. Det finnes andre metoder for rens av betongoverflater, men dette er den mest brukte, rimeligste og en metode vi har svært gode erfaringer med for å få en ren fasade, sier Kennet Nilsen daglig leder i KTV Group.

Har man skitne overflater er vår metode at man først vasker rent med høytrykk, deretter behandler man overflaten hvert andre år med det selvvaskende langtidsvirkende produktet Self Cleaner. På den måten unngår man ny groe for alger, mose og man tar bort behovet for jevnlig høytrykkspyling. Self Cleaner metoden er en metode utviklet av KTV Group de siste årene.

Det er viktig å holde borte mose, smuss og alger, da dette er med på å bryte ned overflaten og holder på fuktigheten, noe som igjen gir korrosjonskader.

Nilsen påpeker at man i det siste har kunne se og høre ekspertuttalelser fra konsulenter som mener høytrykk kun skal benyttes på betong om det er strengt nødvendig. Man påpeker faren for at vann fra høytrykk trenger for langt inn i betongoverflaten. De baserer seg da på teoretiske utregninger, ufaglært utførelse og man kjenner ikke den praktiske delen, sier Nilsen

Menigmann og ufaglærte kan nok feilaktig tro at maskiner som leverer 300 bars trykk eller mer, også treffer overflaten med det samme trykket. Det stemmer ikke.

En erfaren og kvalifisert leverandør av høytrykkstjenester som KTV Group, sørger for at overflaten vaskes skånsomt og med rett teknikk. Dette vil ikke skade overflaten. Det reelle treffpunktet på overflaten er på bare ca 5 bar trykk. Dette fra maskiner som leverer opp til flere hundre bars trykk fra maskinen. Overflaten berøres i bare ca 1 sekund før det er rent.

Vasker bygg uten høytrykkspyling

selfcleaner_lovaasen

Nå vasker vi bygg uten bruk av høytrykkspyling sier daglig leder i KTV Group Kennet Nilsen. Tidligere var det nødvendig med bruk av høytrykk for å holde bygg rene, men med bakgrunn i KTV Group fokus på utvikling lanserte vi KTV Group Self Cleaner i 2015.

Middelet skummes på med en blanding på 12 %, hvor trykket er 0,5 bar ved påføring. Self Cleaner har den egenskapen at den angriper sopp, alger og smuss, og bryter dette ned over 1-3 måneder. I nedbrytningsfasen så er det vær og vind som sørger for at bygget blir rent. I år bruker vi denne metoden for vask av alle bygg med vedlikeholdsavtaler. Ca 300 000 m2 blir vasket med denne metoden sier Nilsen.

I de fleste miljøer er det kjent at høytrykkspyling er en hard mekanisk metode for rengjøring, og i de fleste tilfeller er byggene så skitten at det ikke er mulig og gjøre det på andre måter. Ved høytrykksvask benyttes et trykk på overflaten på ca 9 bar, mens med KTV Group Self Cleaner er vi nede i 0,5 bar.

En ting er viktig å huske på i denne sammenheng, og det er at om smussgraden er for stor, er høytrykk eneste alternativ. Derfor er årlig vedlikehold avgjørende for at metoden med KTV Group Self Cleaner skal virke. Det er dette våre vedlikeholdsavtaler sørger for. Ved å bruke denne metoden forlenges levetiden på maling og fasadeplater betraktelig.

Vi er allerede ferdig med påføring av Self Cleaner på høyblokkene i Løvåsen Borettslag, og vi er også snart ferdig med Toppe Borettslag. Før april er over, vil alle bygg med vedlikeholdsavtale være behandlet avslutter Nilsen.