+47 55 20 71 90
English

Ny sertifisering til KTV Group

isoserti_803-600x600

KTV Group har konvertert flere store sertifiseringer til teknologi. Selskapet har nå fått sertifiseringen ISO 14001 og har dermed de viktige sertifiseringsklassene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Daglig leder Kennet Nilsen sier at KTV Group skal ha et sterk og vedvarende fokus på kvalitet og Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), og at dette for ettertiden blir håndtert gjennom teknologiplattformen BlueTag.

– Med teknologien BlueTag blir det enklere å forholde seg til krav og standarder.  Det har vært en svært lærerik prosess å implementere  disse standardene i en teknologisk plattform, og vi blir i stand til å betjene stadig større kunder med samtlige sertifiseringer på plass, sier Nilsen.

Den nyeste sertifiseringen innebærer at KTV Group stiller en miljøforpliktelse, og det er et kvalitetsstempel ut i markedet.

– Vi har alltid vært miljøbevisste knyttet til avfallshåndtering og vedlikehold av bygninger og fasader. ISO 14001 er en sertifisering som gir kundene trygghet for at miljøet blir ivaretatt, og som innehaver av denne sertifiseringen blir vi revidert årlig av DNV på at vi oppfyller de strenge kravene og forpliktelsene som ligger i miljøsertifiseringen, sier Nilsen.

KTV Group innehar nå følgende sertifiseringer innen ISO-standarden:

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2004
  • OHSAS 18001:2007

Alle sertifiseringene er gjort av DNV – Det Norske Veritas – nå DNV GL.

Bør innføre sertifisering av ventilasjonsanlegg

ventilasjonskanal-600x450

KTV Group vil ta til orde for at det innføres sertifisering/kontroll knyttet til vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Selskapet har gjenomført ventilasjonsrengjøring på en rekke offentlige og private bygg i Bergen og tendensen er urovekkende: Forfall og manglende ventilasjonsrengjøring går igjen i svært mange bygg.

Heldigvis er stadig flere opptatt av godt inneklima, og vi opplever en kraftig økning i henvendelser innen inspeksjon og rengjøring. KTV Group har i årevis påvist at bygninger, spesielt offentlige, henger langt etter med vedlikehold av ventilasjon, og det er tydelig at dette er en utfordring som er satt på dagsorden med skoleforfallet i byen.

Bildene som vises i denne artikkelen er bare et lite utvalg av våre funn innen ventilasjon i Bergen. Vi har ennå ikke inspisert et anlegg som ikke hadde et kritisk behov for rengjøring.

For å si det enkelt; har ikke ventilasjonsanlegg vært sjekket eller rengjort på fem år, må dette undersøkes snarest. Har det ikke vært gjort noe med ventilasjonsanlegget på ti år eller lenger, er det overhengende risiko for at inneklimaet er helseskadelig. Det burde derfor vært en synlig sertifisering på alle bygg om når ventilasjonsanlegget sist var rengjort og når neste inspeksjon vil finne sted, på lik linje man ser i heiser – når kontroll sist var utført og tidspunkt for neste gjennomgang.

ventilasjon_600-600x600