+47 55 20 71 90
English

Fasadevask i Fjøsangerveien

KTV Group ble valgt til fasadevask og reparasjon av fasader i Fjøsangerveien og Solheimsviken. Jobben ferdigstilles denne uken, og er svært krevende med tanke på tilkomst. KTV Group har benyttet tilkomstteknikk og lifter for å utføre dette oppdraget.

Vi nærmer oss nå slutten av fasadevasksesongen. KTV Group har i år som tidligere år, vasket flere 100 000 kvadratmeter med fasader, og vi er fornøyd med årets sesong. Det vi dessverre har merket oss det siste  året, er at vi har blitt kontaktet av flere byggeiere som har fått sine fasader ødelagt, grunnet bruk av feil metode når det har blitt vasket. Erfaring og kunnskap teller mye i denne bransjen, og det er svært viktig at man er trygg på leverandøren man velger. KTV Group har utviklet egne metoder og produkter som er spesielt beregnet på vestlandsklimaet. Med Self Cleaner-metoden kan vi også vaske uten bruk av høytrykk.

KTV Group bistår entreprenører, konsulenter og kunder med utarbeidelse av rett metode for å unngå skader, og vi har nesten 30 års erfaring med fasadevask.

Verket Sameie valgte KTV Group

verket

KTV Group skal stå for vindusvask på Verket Sameie i Bergen. Jobben skal gjennomføres før 17. mai.

Vindusvask er noe av det KTV Group utfører spesielt på våren. Til nå denne våren har vi vasket 1500 vinduer, og før 17. mai skal nye 2000 vinduer vaskes.

Vi er glade for disse oppdragene, og det er ekstra hyggelig å gi folk rene vinduer før 17. mai. Dette er med på å skape trivsel og velvære for beboerne. Et klart vårtegn!

Vedlikeholdsavtale Sandviksboder 1

sandviksboder-600x505

KTV Group tar ansvaret for vedlikehold av Sandviksboder 1, som består av fire bygg, de neste fem årene.

– Vi er svært tilfreds med å vinne slike kontrakter. KTV Group tar stadig større markedsandeler innenfor vedlikehold av eiendom, og vi gjør det med langsiktige avtaler. Det betyr forutsigbarhet for oss som leverandør og reduserte kostnader for oppdragsgiver, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han sier Sandviksboder 1 ikke må forveksles med “Sandviksboder” generelt.
– Begrepet Sandviksboder blir hos mange assosiert med bygg i svært dårlig forfatning. De fire byggene som utgjør Sandviksboder 1 er relativt nye bygg, presiserer Nilsen.

Avtalen innebærer at KTV Group skal sørge for at vinduer og fasader holdes rene i hele avtaleperioden. Vinduer mot sjøsiden skal vaskes fire ganger i året. Resterende vinduer vaskes en gang i året, mens fasadene skal rengjøres etter behov basert på årlige inspeksjoner. I denne forbindelse utarbeides det også en tilstandsrapport på fasadene generelt.

– Rapportene vil beskrive avvik omkring nødvendig vedlikehold som også involverer vinduer og tak, sier Nilsen.

KTV Group fokuserer på miljøvennlig rengjøring etter standarden i ISO 14001 som KTV Group er sertifisert for.

– Vi prøver alltid å begrense bruken av kjemikalier så mye som mulig. Alle vinduene vil bli vasket med spesialutstyr med det siste innen teknologi for vask av vindu. Metoden bygger på vask med 100 prosent rent vann ved hjelp av avansert rensing med de-ionisering og omvendt osmose. Denne metoden gjør at vinduene blir helt rene, og holder seg rene over lengre tid etter vask, i forhold til tradisjonelle metoder som såpevask. Det vil heller ikke bli brukt kjemikalier på vindusvasken som skal gjøres utvendig, sier Nilsen.