Tangenåsen Sameie inngår 20 års vedlikeholdsavtale

tangenaasen

Tangenåsen Sameie utenfor Oslo, består av 10 trebygg fra 50 tallet, med totalt 44 boenheter. Det spesielle med dette oppdraget er at i tillegg til utvendig maling og vasking i avtaleperioden, inngår utskiftning av 3500 m2 kledning i avtalen.

Våre prinsipper med vedlikeholdsavtaler hvor kunde betaler gjennom avtaleperioden, er spesielt gunstig for denne type prosjekter.

Avtalen går frem til år 2035. Denne avtalen beviser at vi også kan levere vedlikeholdsavtaler som innbefatter full rehabilitering, og er nok et kvalitetsstempel. KTV Group Oslo står som utførende av avtalen