[rev_slider smaller600]

 

[one_half padding=»0 30px 0 0″]

Tankkontroll

KTV Group utfører tankvask og kontroll på tanker i hele Norge. Vi har mer enn 20 års erfaring innen tankvask og kontroll på tanker.
KTV Group har utdannede kontrollører for å ta tilstandskontroll på tanker av alle slag. Vi utfører denne typen arbeid først og fremst mot oljeindustrien, men vi tar også jobber for private.

KLIF forskrift om forurensning viser til at hver oljetank som rommer 3200L eller mer skal det tas tilstandskontroll på.

Godkjente tankrengjørere/tankkontrollører
KTV Group har personell som har dokumenterte kunnskaper som dekker innholdet i Kurs B, inklusive eksamen. I tillegg må personen ha dokumentert relevant praksis i minst 1 år.

Kravene er dokumentert i:
– KLIF Forskrift for å hindre lekkasje fra Oljetanker (forurensningsforskriften m/veiledning)

– DSB Forskrift om farlig stoff, Temaveileder om omtapping av farlig stoff henviser til Klif

Klif/DSB krever at godkjent personell har dokumenterte kunnskaper om:
– Lover og forskrifter
– Internkontroll/prosedyrer
– Myndighetskrav til rengjøring av tanker
– Metoder for rengjøring av tanker
– Sikkerhetskrav
– Myndighetskrav til godkjenning av tanker
– Bruk av kontrollutstyr/-instrumenter
– Bruk av måleutstyr
– Utfylling av kontrolldokumenter
– Korrosjons- og skadetyper

Godkjenningene krever kurs med eksamen.

Praksis fra og kunnskap om de anlegg og objekter som skal rengjøres og kontrolleres må beskrives og dokumenteres.
[/one_half]

[one_half_last padding=»0 30px 0 0″]

Nedgravde oljetanker
Hvis du har en eller flere nedgravde oljetanker med en kapasitet til å oppbevare mer enn 3 200 liter olje, skal du sikre at tanken er i betryggende stand. Det er krav til tanker som ikke er i bruk. Kommunen bestemmer om og eventuelt hvor i kommunen disse bestemmelsene gjelder.

Du må kontrollere tankene
Du som er ansvarlig for en nedgravd oljetank, må kontrollere at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Kontrollen skal gjennomføres som periodiske tilstandskontroller, eller ved et system for automatisk lekkasjeovervåking.

Kontrollen skal dokumenteres skriftlig
Dokumentasjonen skal oppbevares av den ansvarlige og kontrolløren. Kontrolløren skal forelegge dokumentasjonen for kommunen etter gjennomført tilstandskontroll.

Feil på tanken må utbedres
En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal enten tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder. En oljetank som er blitt utbedret, kan ikke tas i bruk før det er gjennomført ny tilstandskontroll.

Hvis oljetanker midlertidig er ute av bruk
Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

freshcom_IMG_2955_edit

[/one_half_last]