Tester nye metoder for vask av mud-skipper

mudskip_803-600x600

KTV Group er gjennom en testperiode for å prøve ut nye løsninger for vask av mud-skipper.

Målene er å redusere HMS-belastninger ved at arbeidet skal skje uten manuell spyling, enklere håndtering uten hjullaster, vannreduksjon, stabil produksjon og besparelser for kundene.

– Vi har et mål om å kunne vaske 60 skipper pr dag. Da må vi finne nye og varige løsninger, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han betrakter dette som et Forsknings -og utviklingsprosjekt (FoU) for autospyling av anlegg.

– Basert på testing vi har gjort hittil, har vi klart å løse de fleste utfordringer. Videreutvikling fortsetter med fokus på utvendig spyling ved bruk av roboter. I bunn ligger to faktorer, bedre kvalitet og lavere pris for kundene, sier Nilsen.

Det siste trinnet i testperioden blir å redusere vannmengden eller anvende gjenbruk slik at den totale redusjonen uansett blir cirka 80 prosent sammenlignet med dagens volum. KTV Group har arbeidet i 21 år innenfor vask av mud-skipper, og ser klart at satsingen på utvikling bidrar til og gjøre virksomheten bedre og mer effektiv.