Tilbakeblikk 2015

kennet_web

Det nærmer seg 2016 og KTV Group kan se tilbake på et av de beste årene for selskapet siden 1992, med et resultat på nærmere 6 millioner. Dette har vi klart selv med store kostnader i forbindelse med omstilling innen olje og gass.

Vedlikehold har alltid vært en bransje med store svingninger, og det blir ikke lettere når verdensøkonomien påvirker bransjer på en helt annen måte enn for 20 år siden, da internett var mer ukjent. Alle som har fulgt med på utviklingen innen olje og gass forstår dette.

Det er trist å se at mange selskaper mister sine kunder over natten, og flere og flere blir arbeidsledig. Media bruker også sin makt til å forsterke slike svingninger. Dette gjør det ikke lettere for folk flest. I slike situasjoner er det de som har flere bein å stå på som overlever. KTV Group var et av selskapene som så dette tidlig, og allerede i starten av 2013 startet omorganisering og forberedelsene til en annerledes hverdag, hvor olje- og gassmarkedet skulle bety mindre for tjenester innen vedlikehold.

Fokus ble i denne perioden eiendom, hvor vi har utviklet våre unike vedlikeholdsavtaler som strekker seg fra 5 til 20 år. Her ble det i 2015 inngått en rekke nye avtaler, og vi har nå 520 000 m2 i langsiktige avtaler som strekker seg frem til år 2036. Dette gir oss trygghet for stabil drift, selv om denne delen av bransjen også skulle bli påvirket av svingningene i markedet.

Vi legger merke til at også selskaper som Statoil har startet å tildele avtaler over lang tid. Vi er sikker på at dette er korrekt måte å gjøre det på, og at dette er med på å trygge arbeidsplasser i Norge.

KTV Group har gjennom de siste 5 årene, også lagt ned ca 6 millioner i utvikling. Dette har bidratt til unike produkter for vedlikehold.

Vi har også gjennom selskapet BlueTag vært testkunde for et styringssystem i KTV Group. Overgangen til dette styringssystemet er utelukkende grunnen for en velykket omstilling og det gode resultat. Målinger på kundetilfredshet har ikke vært bedre på 6 år, og mye av grunnen for dette er god kommunikasjon og dedikerte medarbeidere. Sykefravær er under 1 %, noe som igjen tilsier et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vi som andre vet at Norge har en tøffere tid i møte, og KTV Group er godt forberedt for å komme igjennom denne perioden styrket innenfor våre felt på vedlikehold innen eiendom, olje og gass og industri.

Vi sender en stor nyttårshilsen til våre datterselskaper KTV Group Oslo, KTV Group Stavanger, KTV Group Nigeria, og vår nye partner i KTV Group Korea.

Vi takker våre kunder, leverandører og ansatte for tilliten i året som gikk og ønsker dere alle et riktig godt nyttår!