Tilfreds med 1. kvartal

kvartaltilfreds


KTV Group hadde en omsetning på over 10 millioner kroner i første kvartal 2015. Det er ledelsen svært tilfreds med.

– Vi har god aktivitet og omsetningen er som forventet og i tråd med budsjettene vi la i fjor høst. Det har vært en kraftig nedskalering innen oljeservice, men vi har vært tilpasningsdyktige, sier administrerende direktør Kennet Nilsen.

Fjoråret endte på en omsetning på 34 millioner kroner og foreløpig ser det ut til at resultatet før skatt ender på rundt seks millioner kroner.

– Det skal vi være godt fornøyd med. Kombinert med den omstillingen vi opplever er vi også opptatt av å måle tilfredsheten blant kundene og ikke minst blant våre 25 medarbeidere. Grunnen til at resultatet blir så pass bra henger dessuten sammen med at vi har effektivisert mange arbeidsprosesser med opptil 40 prosent gjennom fjoråret, sier Nilsen.

Han fremhever den teknologiske plattformen BlueTag som er egenutviklet og som skal lanseres som et eget produkt i 2016. KTV Group har betydelige ordrereserver innenfor vedlikeholdsavtaler i flere regioner, og virksomheten satser enda mer på denne type oppdrag i årene som kommer. Avtalene har en løpetid på mellom fem til 20 år. Nilsen er imidlertid klar på at også spot-markedet er viktig.

– De langsiktige avtalene gir forutsigbarhet mens spot-oppdrag gir økt omsetning og inntjening. De ansatte synes også det er kjekt å kombinere langsiktige oppdrag med ad-hoc prosjekter. Det gir mer innhold og variasjon i arbeidsdagen, sier Nilsen.