Tjernet Borettslag valgte KTV Group

KTV Group ble valgt som leverandør til fasadevask av 6 blokker for Tjernet Borettslag i Fyllingsdalen. Borettslaget ligger nydelig til med et fantastisk grøntareal rundt blokkene, men mye skog fører også med mye groe av grønske, spesielt på vegger med lite sol og slagregn.

KTV Group skal i løpet av juli måned vaske ned blokkene, og vi er svært tilfreds med å bli valgt som leverandør.

Jobben utføres med lift og noe klatring. KTV Group har vasket et stort antall borettslag i Fyllingsdalen, der nabo borettslagene Løvåsen og Løvåshagen også er vasket i 2017.

Det er svært gledelig å bidra til at denne bydelen fremstår ren og pen. Dette er med på å danne grunnlaget for et godt bomiljø uttaler daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.