To langtidsavtaler på spesialavfall

oasen_803-600x600

Tryg Forsikring og Oasen Servicesenter (Esso) i Fyllingsdalen har valgt KTV Group som samarbeidspartner knyttet til spesialavfall. Avtalene har en varighet på fem år.

For Oasen Servicesenter skal KTV Group ha ansvaret for å tømme oljeutskillerne og sandfangene ved stasjonen. For Tryg Forsikring gjelder avtalen fettutskillerne.

– I tillegg håndterer vi innsendelse av offentlige dokumenter, årskontroll, prøvetaking og temperaturlogging av spesialavfallet, sier KTV Group-sjef Kennet Nilsen.

Han sier videre at stadig flere virksomheter ønsker å få eksterne leverandører til å ta hånd om spesialavfall.

– Det er strenge regler knyttet til spesialavfall, og man skal rapportere avfallet til myndighetene. Vi har utviklet en egen logistikk rundt dette, og tar oss dermed av hele verdikjeden, sier Nilsen.

KTV Group arbeider med å utvikle teknologi for overvåking av eventuelle utslipp i offentlige avløp for å kunne dokumentere avvik og dermed skissere forberdringer for kundene.

KTV Group er sertifisert innen ISO 9001, OHSAS 18001 og ISO 14001 fra Det Norske Veritas.

– Sertifiseringene er viktige i forhold til spesialavfall, fordi disse forteller potensielle kunder at vi er en sertifisert bedrift. Spesialavfall er blitt et krevende område med mange lover og forskrifter, sier Nilsen.