To nye vedlikeholdsavtaler til KTV Group

saelen_803-600x600

De to femårs kontraktene er inngått med Sameiet Sælen Terasse og Varden Terasse, begge lokalisert i Fyllingsdalen. Dette er også det området i Bergen flest sameier og borettslag har langsiktige avtaler med KTV Group.

– Disse avtalene er utslag av at sameier og borettslag snakker med hverandre, og vi har fått mange positive skussmål for andre vedlikeholdsoppdrag vi gjør i dette området. Gode referanser er helt avgjørende i dette markedet. Vi har fått tillit til å ta oss av vedlikeholdet over en lang periode, og da er det naturlig at nye kunder forhører seg hos eksisterende kunder, sier administrerende direktør Kennet Nilsen. Han sier videre at det ligger muligheter også for vintervedlikehold av veier, gang-og sykkelveier og fortau.

– Dette er imidlertid en opsjon i kontraktene, presiserer han.

I femårsperioden skal KTV Group sørge for at fasadene på begge sameiene er rene og pene. I tillegg skal KTV Group gi et overslag på vedlikeholdsbehovet i denne perioden.

– Vi bruker bilder, film og også drone for å synliggjøre den utvendige tilstanden på bygninger. Deretter blir det opp til styrene å avgjøre hva som eventuelt skal gjøres. Man får i alle fall en oversikt over behov som er der, eller kan oppstå innen en definert periode. Det gir mer forutsigbarhet i vedlikeholdet ved at det kan planlegges tidlig. Ingenting er mer kostbart en vedlikeholdsoppgaver som plutselig oppstår som overraskelser, sier han.