Utfordrer giftlokket i Bergen

nanocoat_news

Ved hjelp av Nanocoating skal giftlokket over Bergen by bekjempes.

– Vi har lenge testet med Nanocoating for å redusere CO2/NOX, og vi har endelig kommet med et produkt som har god effekt. Produktet påføres overflater som fasader, veier, tunneler eller andre konstruksjoner. Fordelen man oppnår er ikke bare at den bidrar til bedre luftkvaliteten, men den gir også en betydelig reduksjon av NOX. Nanocoating fører også til at overflaten blir selvrensende, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.

Bygg i Bergen
KTV Group skal nå behandle det første bygget i Bergen med Nanocoating. Hver leilighet som påføres Nanocoating tilsvarer reduksjon i NOX tilsvarende 4 biler.

KTV Group tror dette kan være med å forebygge giftlokket i Bergen. Årlig legges det ned mye kostnader med vedlikehold og vasking. Ved å gjøre dette på en smartere måte med Nanocoating kan man spare både miljø og penger. Bergen Kommune med sine mange kommunale bygg/anlegg, vil alene kunne bidra til reduksjon i NOX/CO2 tilsvarende hele 250 000 biler.

Alternativ til køprising
Vi mener dette også kan være et alternativ til køprising, slik Bergen Kommune ønsker å innføre. Oppstart av første prosjekt Kalfarhagen Sameie, starter i 2015, og bidrar til reduksjon alene med 48 biler.