Utvikler ERP-system på Sri Lanka

nyhet_srilanka

KTV Group, med hovedkontor på Askøy, utvikler et helt nytt og unikt dokumentsasjons- og kvalitetssystem (ERP). Verktøyet – som har fått navnet BlueTag – er skreddersydd for prosjektdokumentasjon, og viser blant annet enkelt hvilke medarbeidere som gjør en god eller dårlig jobb.  BlueTag er allerede skilt ut som egen virksomhet i KTV konsernet, med fokus på utvikling og videresalg.

Utviklingen av BlueTag har foregått over mange år, og selskapets egne lokale utviklere på Sri Lanka har vært svært delaktig i programmeringsfasen. Til daglig samarbeider selskapets utviklere i Norge og på Sri Lanka tett og sømløst, blant annet via faste daglige møter via Skype.

KTV-sjef Kennet Nilsen har de siste ukene oppholdt seg på Sri Lanka, blant annet for å følge opp selskapets ansatte der, og for å legge til rette for videreutviklingen av systemet som han mener bidrar til å forenkle ellers krevende prosesser.

Han er svært fornøyd med innsatsen til sine medarbeidere på Sri Lanka. Det er dedikerte og flinke teknologiutviklere som koster mindre, noe som er avgjørende for at videresalg av BlueTag kan holdes på lave kostnadsnivåer.

– Plattformen BlueTag er tilpasset PC, mobiler og nettbrett. De fleste virksomheter utfører prosjekter, og da er det viktig å dokumentere hva man gjør. Systemet varsler når ansatte kommer på jobb, og at de faktisk er på den lokasjonen arbeidet skal utføres. I tillegg gir systemet oversikt over prosjektøkonomi og regnskap, timeføring, faktorer knyttet til HMS og man kan følge fremdriften av prosjekter i sanntid, sier Nilsen.

Nilsen presiserer at det er et omfattende system, men for å gjøre det enkelt sammenligner han BlueTag med kabel-TV.

– Man velger de programmene man vil. BlueTag er for eksempel et virtuelt stemplingsur med GPS som forteller når medarbeiderne starter og slutter for dagen. Dette henger igjen sammen med timeføring, og vi kan se hvilke medarbeidere som gjør en god jobb, og de som gjør en dårlig jobb. Systemet har ført til både forfremmelser og oppsigelser av ansatte. Jeg vil si at BlueTag langt på vei er et belønningsystem, og de store besparelsene oppnår man ved å bruke alle systemmodulene sammen i fullskala, sier Nilsen.

Han sier videre at BlueTag hindrer konflikter mellom kunder og leverandører, fordi alt dokumenteres gjennom denne teknologien.

– Besparelsene på å ta i bruk BlueTag er enorme, og for vår egen del ble en del funksjoner i administrasjonen overflødige etter at vi tok i bruk BlueTag, sier han.

Her er oversikten over hva BlueTag bidrar til:

– Tilfredsstiller sertifiseringskravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

– Kan utvides med alle ISO standarder

– Reduksjon i utgifter med administrasjon fra 30-80 prosent

– Prosedyre/risikoanalysemodul med integrert video og bilder

– CRM med moduler som følger opp alle tilbud automatisk.

– Link med tilbud video og tekst, og historikk

– E-postsystem der systemet følger opp automatisk om du ikke får svar.

– Avvikssystem med integrert modul for kataloger/videobehandling.

– Link for sending til kundekontakter.

– Innkjøpsmodul som sikrer kunden mot unødvendige konflikter med leverandører

– Overvåking av økonomi med varsel på resultat under 30 prosent (kan bestemme prosent selv selv)

– Beskyttelse i form av dokumentasjon mot kunder som har innsigelser

– Fakturamodul, der purring sendes automatisk med renter/gebyrer. Ingen papir, ingen arbeid

– Avviksmodul for ansatt med stemplingsur på mobil der avvik på oppmøtested og tid fanges opp

– Timebank for de ansatte der de også kan følge lønn pr dag

– Måler økonomi på ordre i sanntid der inngående faktura og lønnskost viser pr ordre/prosjekt

– Lagring av dokumenter/filer

– Regnskapsmodul som vil gi besparelse paå 30-60 prosent og bedre kontroll

– Alle data i bedriften blir lagret i systemet i nettskyen.

– Enkelt å sperre brukere og definere forskjellige brukerrettigheter

– Komuniserer med Altinn

– Oversikt over sykefravær og feriesøknader

– Avviksmodul på ansatte gir automatisk varsel til HR-ansvarlig hva utfordringen er, samt tiltak. BlueTag autogenererer varsel 1-2-3 og deretter innkalling til drøftelsesmøte og til slutt eventuelt oppsigelse. Systemet bestemmer retningslinjer.

Nye funksjoner utvikling 2015

– Automatisk revisjon der det ikke lenger er nødvendig og leie inn utenforstående revisor.

– Virtuelt møterom med benyttelse av VR-briller fra Facebook/eller tilsvarende ny teknologi

– Ringe ut og sende meldinger gratis direkte via intranett.

– Visuelle grafiske rapporter, som viser tilstand på bedrift. (her legges stor vekt på design/brukerforståelse)

– Live verdivurdering (sanntids verdivurdering)

– Bransjetilpasning

– Egen versjon for privat bruk