+47 55 20 71 90
English

 

Blir bygget vedlikeholdt med vasking av fasade ? Vi tilbyr fasadeavtaler fra 5 år og oppover.

KTV Group har tilrettelagt en avtale som binder oss til å levere fasadevask av beste kvalitet.  Gjør vi ikke som avtalt er det oss det går ut over,  ikke deg som kunde. Kostnaden fordeles over avtaleperioden, noe som gjør dette til en forutsigbar og gunstig avtale.

I vedlikeholdsavtalen nullstiller vi alle overflater år èn med grundig vask. Videre i avtaleperioden vedlikeholdes fasadene med påføring av KTV Group Self cleaner årlig. På denne måten holder vi fasader ren uten bruk av høytrykk. Dette er en unik metode utviklet av KTV Group.

Kundene vil også få en årlig tilstandsrapport på fasader, vinduer med mer. Et rent og pent bygg, gir et godt bomiljø og høyere verdi for eier.

Dette er en unik serviceavtale for vedlikehold som sikrer at bygg ikke forfaller og hindrer unødvendige følgeskader.

Resultat: ALLTID REN FASADE!

Våre gode kvalitetsystemer er med på å gjøre dette til et produkt for deg som ønsker å spare penger på vedlikehold. Alt arbeid dokumenteres med rapporter og bilder.

selfcleaner_lovaasen

kalfaret_DJI00213

vedlikeholdsfritt700

Kontakt KTV Group!