+47 55 20 71 90
English

 

Vedlikeholdsavtale nanocoating

Det er kjent at høytrykksspyling av bygg bør unngås om mulig. Dette for å spare fasadene for unødvendig slitasje.

Frem til nå har ikke det vært gode alternativer på markedet, og selv om mange har prøvd forskjellige typer impregnering, har det allikevel blitt skittent etter 2-5 år. Da har man tradisjonelt benyttet seg av høytrykksspyling.

Overflatebehandling med nanocoating er sterkt å anbefale for dem som har en nyoppusset fasade, eller vedlikeholdsfrie fasadeplater. Kort fortalt består behandlingen av grundig vasking, og påføring av to strøk nanocoating. Nanocoatingen legger en usynlig beskyttende hinne på overflaten.

Nanocoating og fjerning av NOx

Miljøeffekten ved å ta i bruk disse produktene er enorm.  En «gjennomsnittlig EU bil» slipper ut 1,7 kg NOx i året. Det antas da 0,1 gram NOx pr km og kjørelengde på 17000 km pr år. 0,1 x 17000 = 1.700 gram = 1,7 kg NOx. Laboratorietester viser at Nanocoatingen fjerner 83 gram NOx pr kvm pr år. For å fjerne 1,7 kg NOx, som altså er utslipp fra en gjennomsnittsbil, trenger man da ca 20,5 kvm med nanocoating. Kalkylen: 83 gram x 20,5 kvm = 1.702 gram NOx. Dette under optimale lysforhold.

Nanocoating for betong og puss

Video
KTV Group har et unikt system for beskyttelse av betong med Nanocoating. Produktet er regnet som et av de beste innen nanobeskyttelse på markedet i verden i dag. Nanocoatingen øker levetiden på betong og forhindrer korrosjonskader.

Det beste med produktet er at overflaten blir selvrensende (se video over).
Samme produkt har også store fordeler med tanke på miljø, og 15 m2 behandlet overflate reduserer miljøutslipp tilsvarende en bil i bruk et år.

10 års garanti!

Dette er en unik avtale. Vi garanterer at bygget holder seg rent i hele 10år. I alle våre vedlikeholdsavtaler får kundene også årlige tilstandsrapporter.

Skulle det vise seg at det er spesielle problemområder som må høytrykkspyles, blir dette utført uten ekstra kostnader.

 

Dokumentasjon av testprosjekt

Kalfarhagen Testprosjekt 2014-2015

Bygningen er et leilighetskompleks i Kalfarveien i Bergen. Bygningen består av hvitmalt betong. Malingen er en hvit akrylat maling fra Beckers maling. Østsiden av bygget er tett opp til grønne omgivelser med mye lauvtrær og skog. Det er ca 300m avstand til E39/E16 som er en av de mest trafikkerte veiene i Bergen. Ettersom bygningen ligger i Bergen, blir bygget utsatt for mye sur nedbør som resulterer i sorte rennemerker på fasaden og gir et ekstra gro grunnlag for grønske.

Oversiktsbilder av Kalfarhagen:

2Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_ 1Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Problemer med grønske og sur nedbør

4Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_ 3Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Nordsiden av bygget               /                Østsiden av bygget

 

5Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Sørsiden av bygget

 

Sammen med en representant fra Kalfarhagen sameie valgte vi ut egnet testområde. Veggen testen ble utført på er øst vendt og ligger i skyggen nesten hele dagen. Denne veggen ble utpekt som den verste veggen i forhold til grønske og sur nedbør, i følge representanten. Veggen hadde på forhånd blitt vasket av en profesjonell leverandør et par uker i forveien. Grunnet en del ”bobler” og flass i malingen på denne veggen, ble testen utført på et område der malingen tilsynelatende så ut til å være i god stand. Test området ble maskert inn, ca. 4,5m høyt og 1m bredt. Selv om testområdet tilsynelatende så helt reint ut valgte vi å vaske det med VitalOxide og vann. Dette for å være helt sikker på å få godt nok feste i underlaget. Vi kunne ikke se noen synlig forskjell etter vaskingen.

6Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Testområde maskert, vasket og klar til påføring.

 

Testområdet ble behandlet med to strøk Nanocoating Base Coat og et strøk Nanocoating Clear. Pureti Clear er egnet for lite porøse overflater som malte overflater, fasade plater og glass. Mellom strøkene hadde vi en tørketid på 5 min.

7Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_ 8Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Påføring med trykkluft og lavtrykksprøyte (30-40 psi). Lysstyrke i skyggen 0,40mw/cm2

9Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_ 10Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Relativ luftfuktighet på 23,8%.                       /                         Luft temperatur 15,7°C og overflate temp. på 9°C.

11Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_ 12Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Testområdet ferdig behandlet (24.4.2014). Etter behandlingen kunne vi ikke skille mellom området som har blitt behandlet og området rundt.

13Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Etter 3 måneder kan vi begynne å se hvilke område testen er utført på.

14Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Testområde etter 4 måneder. Det begynner nå å bli mer og mer tydelig hvor Nanocoating Clear behandlingen er utført. Vi kan klart se skille fra maskeringsteipen og ellers på veggen rundt testen ser vi klare tegn til rennemerker og det som er begynnelsen til grønske.

15Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Testområde etter 5 måneder.

 

16Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Testområde etter 5 måneder. Vi kan nå se veldig tydelig hvor Nanocoating Clear er påført. Test området er helt reint mens området rundt har tatt til seg farge fra sur nedbør og grønske.

17Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Testområde etter 6 måneder

 

18Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Testområde etter 6 måneder. Testområdet er fortsatt rent og pent, mens området rundt har fått en tydeligere grønnfarge fra grønnske og sur nedbør.

19Kalfarhagen Test Prosjekt 2014-2015 _11maneder_

Testområdet etter 14 måneder(juni 2015). Nå har testen stått igjennom vinteren. Testområdet ser fortsatt like rent og pent ut, mens området rundt har blitt noe grønnere.

Kontakt KTV Group!