Vedlikeholdsavtale Sandviksboder 1

sandviksboder-600x505

KTV Group tar ansvaret for vedlikehold av Sandviksboder 1, som består av fire bygg, de neste fem årene.

– Vi er svært tilfreds med å vinne slike kontrakter. KTV Group tar stadig større markedsandeler innenfor vedlikehold av eiendom, og vi gjør det med langsiktige avtaler. Det betyr forutsigbarhet for oss som leverandør og reduserte kostnader for oppdragsgiver, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han sier Sandviksboder 1 ikke må forveksles med “Sandviksboder” generelt.
– Begrepet Sandviksboder blir hos mange assosiert med bygg i svært dårlig forfatning. De fire byggene som utgjør Sandviksboder 1 er relativt nye bygg, presiserer Nilsen.

Avtalen innebærer at KTV Group skal sørge for at vinduer og fasader holdes rene i hele avtaleperioden. Vinduer mot sjøsiden skal vaskes fire ganger i året. Resterende vinduer vaskes en gang i året, mens fasadene skal rengjøres etter behov basert på årlige inspeksjoner. I denne forbindelse utarbeides det også en tilstandsrapport på fasadene generelt.

– Rapportene vil beskrive avvik omkring nødvendig vedlikehold som også involverer vinduer og tak, sier Nilsen.

KTV Group fokuserer på miljøvennlig rengjøring etter standarden i ISO 14001 som KTV Group er sertifisert for.

– Vi prøver alltid å begrense bruken av kjemikalier så mye som mulig. Alle vinduene vil bli vasket med spesialutstyr med det siste innen teknologi for vask av vindu. Metoden bygger på vask med 100 prosent rent vann ved hjelp av avansert rensing med de-ionisering og omvendt osmose. Denne metoden gjør at vinduene blir helt rene, og holder seg rene over lengre tid etter vask, i forhold til tradisjonelle metoder som såpevask. Det vil heller ikke bli brukt kjemikalier på vindusvasken som skal gjøres utvendig, sier Nilsen.