+47 55 20 71 90
English

 

Har du vedlikeholdsrutiner på ventilasjon?
Vi tilbyr opp til 20 års avtale på ventilasjon.

KTV Group har tilrettelagt en avtale som binder oss til å levere rengjøring av ventilasjon av beste kvalitet. Gjør vi ikke som avtalt er det oss det går ut over ikke deg som kunde. Kostnaden fordeles over avtaleperioden, noe som gjør dette til en forutsigbar og gunstig avtale.

Vedlikeholdsavtalen er enkelt og greit en unik avtale som sikrer deg alltid rene ventilasjonsrør. I en avtaleperiode vil KTV Group hvert 5. år foreta en grundig inspeksjon og sørge for at rørene alltid tilfredstiller kravene. Det er videre vår oppgave å sette i gang rengjøring når dette behovet oppstår.

Dette er en unik serviceavtale for vedlikehold som sikrer at ventilasjon ikke forfaller, og hindrer unødvendig reduksjon i kvalitet på ventilasjon og oppbygging av farlige bakterier, sopp og alger.

Resultat:  ALLTID RENE VENTILASJONSRØR SOM GIR FRISK LUFT TIL DE SOM OPPHOLDER SEG I BYGGET!

Våre gode kvalitetsystemer er med på å gjøre dette til et produkt for deg som ønsker å spare penger på vedlikehold. Alt arbeid dokumenteres med rapporter, video og bilder.

Kontakt KTV Group!