Vedlikeholdsavtale TOTAL

Vedlikeholdsavtale Total er skreddersyd for borettslag, sameier, næringsparker og eiendomsforvaltere.

I denne typen avtaler overtar vi vedlikeholdsansvaret for utvendige fasader, vaktmestertjenester, daglig renhold, vintervedlikehold og grøntareal.

I snart 30 år har vi vært en forutsigbar vedlikeholdsleverandør til borettslag, sameier, næringsparker og eiendomsforvaltere.

I avtaleperioden tar KTV Group ansvaret for vedlikeholdet slik at eiendommene alltid fremstår som som vedlikeholdt. KTV Group er eneste virksomhet i Norge som tilbyr slike langsiktige avtaler med varighet opp til 20 år. Første 20 års vedlikeholdsavtale ble tegnet i 2012 og var med Yara Norge. I hele avtaleperioden tar vi ansvaret for vedlikeholdet, slik at bygningsmassen alltid fremstår på en best mulig måte. KTV Group har alltid et sterkt fokus på å levere kvalitetstjenester med unik og god dokumentasjon. Derfor benytter vi oss av markedets beste kvalitets- og dokumentasjonsstyringssystem BlueTag. Klikk her for å se vår brosjyre for langsiktige vedlikeholdsavtaler KTV Groups kvalitets-og miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.
0 m2
KTV Group betjener vedlikeholdsavtaler på over halv million kvadratmeter byggningsmasse

Forretningsførsel og kvalitet- og dokumentasjonsstyring via BlueTag

Gjennom våre langsiktige avtaler får kundene gratis tilgang på BlueTag dokumentasjonssystem.

I tillegg utfører KTV Group all administrasjon med opplasting av jobbrapporter, bilder, video, dokumenter, FDV-dokumentasjon med mer.

Det lages en database med historikk over alt som er nødvendig å dokumentere. Dette sparer styret for mye adminstrasjon.

– I vår kundeundersøkelse får vi toppkarakter av alle kunder for systemet, og tiden de sparer.

Kundene får tilgang til en egen nettside hvor man kan se alt av historikk. Nettsiden er alltid tilgjengelig.

En veldig viktig del av systemet er at alt arbeid vi utfører, alltid består av rapport og bilder. Dette er svært nyttig om styret bytter medlemmer eller andre spørsmål fra beboere.

Vi bistår også med avviksbehandling og juridisk kompetanse.

KTV Group er gjennom denne typen avtaler en partner som er der for å hjelpe våre kunder med all den kompetansen vi sitter inne med. Alt for å kunne lette arbeidet for styret.

BlueTag er laget for å tilfredstille ISO 9001(kvalitet), ISO 14001(miljø) , og OHSAS 18001(HMS/Sikkerhet).

Ny teknologi

KTV Group har lang tradisjon for å bruke store midler på utvikling av ny teknologi. Dette enten det gjelder innen olje, gass eller eiendom.

Med bakgrunn i utviklingen som kom innen olje og gass, dreide vi i 2012 fokuset til å finne nye metoder innen eiendomsmarkedet.

Vi ønsket å finne nye metoder for rengjøring av bygg, men med mindre bruk av høytrykk, og heller bruke nanocoating til beskyttelse av byggets overflatebehandling.

Opp i gjennom årene har KTV Group brukt 45 millioner på utvikling, og det er noe som kommer våre kunder til gode.

KTV Group SelfCleaner

SelfCleaner-metoden muliggjør fasadevask uten bruk av høytrykksspyling. KTV Group brukte mange år for å løse denne utfordringen, og fra 2015 har det vært denne metoden som først og fremst brukes. Fasader skummes med SelfCleaner, og deretter er det vær og vind som gjør dem ren over en periode på 3-4 uker.

Ved å unngå høytrykkspyling vil man unngå unødig slitasje på fasader ved vask.

Metoden benyttes årlig på ca 500 000 m2 fasader og er velprøvd og godt dokumentert.

Drone til vask av fasader

KTV Group er i gang med å utvikle en spesialbygget drone som skal benyttes til vask av fasader. Fra før av har selskapet allerede utviklet roboter som klatrer på stål, og som vasker med 2000 bars trykk.

Nå utvikles det en drone som skal benyttes til vask av fasader og tak, på høye bygninger og høyblokker. Dette er et spenstig prosjekt med mange utfordringer, men vi har aldri vært redd for å være tidlig ute. Det var etter oljenedturen KTV Group så mulighetene og flyttet utviklings- fokuset over på eiendom.

Se andre FOU-prosjekter her

Historien bak

KTV Group ble stiftet av gründer Kennet Nilsen i 1992. Ved oppstart var det kun han og en høytrykkspyler, og de første oppdragene var rengjøring av fasader og bygninger.

Men gründeren la fort merke til èn ting. Etter byggene ble vasket ren gikk det bare 2 år før de igjen startet å forfalle og se mindre bra ut. Samtidig forstod han at ikke at eierne hadde råd til å få utført vasking hvert år.

Kennet er gründer og ser utfordringer i det meste. Han er det man på godt norsk kaller seriegründer, og han har opp gjennom tidene startet/vært medstarter av 8 selskaper innen alt fra vedlikehold til helse.

Utgangspunktet er alltid; Hvordan ønsker vi det egentlig skal være? Og når det kommer til eiendom og bygg var og er svaret: Alltid rent, pent og vedlikeholdt.
Løsningen for å klare dette ble klar i 2001. Utfordringen lå i å få kunder med på tanken om langsiktige avtaler. Så, først i 2009 kom den første avtalen og fra da skulle alt gå mye lettere.

Etter og ha fått mange avtaler på fasadevask og maling/overflatebehandling, utvidet vi i 2014 avtalene til også å innbefatte vaktmestertjenester, grøntareal,  daglig renhold med mer.

Dette har vært en stor suksess og KTV Group har nå over 520 000 m2 eiendom i slike vedlikeholdsavtaler! I totalavtalen er vi hos våre kunder hver uke, og kan på et enda tidligere tidspunkt se og utbedre små oppgaver.

De svært gledelige tilbakemeldingene fra våre kunder er at det aldri før har sett så bra ut. Samtidig kan de også følge direkte med på arbeidet som blir utført via BlueTag-systemet. Der ser de jobbrapporter og bilder fra tidligere utførte oppgaver og hva som er planlagt.

Vi liker å si at vi leverer den gode gamle vaktmestertjenesten. Tjenesten der ansvarlig vaktmester alltid skal sørge for at byggene er rene, pene og vedlikeholdt.

Resultatet for kundene som har en vedlikeholdsavtale er blant annet en verdiøkning på 5-20%, bedre bomiljø og betydelig mindre arbeid for styret.

KTV Group har langsiktige vedlikeholdsavtaler i Bergen, Oslo og Stavanger. Våre systemer opererer etter ISO-standardene 9001, 18001 og 14001.

Kontakt oss for tilbud, eller du kan ringe direkte til Kennet Nilsen på hans mobil: 98 26 70 60

Send melding direkte til Kennet

Referanser

Under finner du informasjon om utvalgte referansekunder på 20-års vedlikeholdsavtaler.

Referansekunde 20-års vedlikeholdsavtale

Løvåsen Borettslag, Bergen

Løvåsen Borettslag i Fyllingsdalen utenfor Bergen, er et av de større borettslagene i Bergen. De fem eldre blokkene trengte en utvendig overhaling, samtidig som borettslaget ønsket en modernisering. KTV Group fikk oppdraget, og tegnet samtidig en 20 års vedlikeholdsavtale med borettslaget.

Ser man på før- og etterbilder, ser man de store endringene borettslaget har gjennomgått. Borettslaget fremstår i dag friskere og langt mer moderne enn før oppussingen. Beboerne og styret er strålende fornøyd og gir oss de beste anbefalinger for jobben som er utført.

Se referansebrev fra Styreleder i Løvåsen her

(Se video fra Løvåsen i vinduet under)

Engeviken Sameie, Askøy

Flotte Engeviken Sameie på Askøy utenfor Bergen, har inngått en 20 års vedlikeholdsavtale Total, der KTV Group har ansvar for å holde fasadene rene og vedlikeholdt med overflatebehandling, grøntareal, vintervedlikehold og vaktmestertjenester.

Første år av avtalen ble alle bygg vasket ned, uteområde vasket og overflatebehandling startet. I 2020 vil alle bygg være oppgradert til topp vedlikeholdstandard, og vil da være enklere å vedlikeholde i årene fremover.

Avtalen gir kunde forutsigbarhet i forhold til kostnader, og betydelig reduksjon i tiden styret må bruke på administrasjon.

Os Sjøfront No2, Os

Sameiet Os Sjøfront No2 ligger like ved siden av Sjøfronten Os som også har 20 års vedlikeholdsavtale. Med bakgrunn i hvordan naboeiendommen har blitt vedlikeholdt, bestemte også Os Sjøfront No2 seg for å tegne 20 års vedlikeholdsavtale Total med KTV Group.

I denne avtalen har vi ansvar for vaktmester, ukentlig renhold fellesområder, fasadevask, overflatebehandling, grøntareal, og vintervedlikehold.

Første år av avtalen ble alle fasader vasket og malt, samt uteområdet nullstilt.

Sameiet Sjøfronten, Os

Sameiet Sjøfronten på Os utenfor Bergen, tegnet en 20 års vedlikeholdsavtale på 4 blokker med til sammen 86 leiligheter. Sjøfronten er et nytt og virkelig flott sameie, og området er meget attraktivt.

Les referansebrev fra Styreleder i Sjøfronten her

KTV Group har ansvaret for vedlikehold på utvendige fasader, grøntareal, daglig renhold, vintervedlikehold og vaktmestertjenester.

Sameiet er svært fornøyd med forutsigbarhet og trygghet med tanke på kostnader over de neste 20 årene. Vedlikeholdsavtalen varer frem til år 2036.

I tillegg benytter KTV Group seg av sanntidsdokumentasjonssystemet BlueTag, og her kan kundene følge alt arbeidet som skal utføres, via en egen nettside. Denne typen dokumentasjon er unik og svært viktig, og ikke minst en trygghet for begge parter.

Kyrresborg Borettslag, Bergen

Kyrresborg Borettslag i Sandviken har en 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group. Avtalen involverer også inspeksjon og rengjøring av ventilasjonsanlegg.

Vedlikeholdsavtalen innebærer at KTV Group har ansvaret for vedlikehold av fasader og vinduer de neste 20-årene, samt sørge for god kvalitet i ventilasjonsanlegget.

Kyrresborg Borettslag er et forholdsvis nytt (bygget i 2005/2006) og moderne borettslag som består av 82 leiligheter fordelt på to bygg på sju etasjer.

Kyrresborg Borettslag bør berømmes for å ta både fasadevedlikehold og ventilasjon på alvor.

Fløentoppen Borettslag, Bergen

Fløentoppen borettslag har en 20 års avtale på overflatebehandling, fasadevask, vaktmestertjenester, grøntareal , daglig renhold og vintervedlikehold.

Første år av avtalen ble alle fasader og uteområder vasket ned. Deretter ble de fasader hvor det var behov, overflatebehandlet.

Uteplassen og betongkanter på terrasser ble behandlet med nanocoating.
Vaktmester/renholder besøker stedet hver uke og utfører vedlikehold.

Borettslaget Bendixensvei 52, Bergen

Borettslaget Bendixensvei 52 i Bergen har inngått en 20 årsavtale som inkluderer fasadevask, vaktmestertjenester, grøntareal og vinter- vedlikehold.

Første år av avtalen ble fasadene vasket, uteområdet ble vasket ned samt beplanting ble klippet og vedlikeholdt.

Eiendommen fikk også bistand i forbindelse med skader.

Løvåshagen Borettslag, Bergen

Nå slipper styret å ta stilling til vedlikehold av utvendige fasader, og vi slipper uforutsette millionregninger, konkluderer styreleder Paal Andre Teistedal Myklebust i Løvåshagen borettslag.

Styret i borettslaget signerte en 20-årig vedlikeholdsavtale med KTV Group.
Borettslaget stod ferdig i 2008/2009 og har fått mye oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt, for den arkitektoniske utformingen og energibesparende tiltak.

Men selv de flotteste borettslag blir offer for vær og vind, og etterhvert forfall. Dette skal KTV Group ta seg av.

Boretttslaget består av 80 leiligheter fordelt på fire hus.

Yara, Porsgrunn

Yara i Porsgrunn utfordret oss når de skulle ha malt 2 store logoer på norges høyeste prilletårn, det 106 meter høye landemerke i Porsgrunn.

Profesjonelle tilkomstteknikere (klatrere) fra KTV Group, ble benyttet til først vasking av området, deretter montering av sjablonger og til slutt maling av logoene.

Det er gjerne unødvendig å si at det er utfordrende å både høytrykkspyle og male i slike høyder, men med spesialutdannet personell løste vi oppgaven effektivt og uten uhell.

Resultatet ble strålende, og kunden ble såpass fornøyd at det ble tegnet en 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group.

NRK lagde en reportasje om det spesielle oppdraget som kan ses her (ekstern lenke)
Telemarksavisen Varden skrev en artikkel om oppdraget som kan ses her (ekstern lenke).

Sameiet Paradis, Bergen

Sameiet Paradis tegnet 20-års vedlikeholdsavtale på utvendige fasader, takrenner og nedløp. Avtalen gjelder både vasking og overflatebehandling gjennom avtaleperioden.

Avtalen gir kunden forutsigbarhet i forhold til kostnader og ingen administrasjon i forbindelse med gjennomføring og oppfølgning i avtaleperioden.

Gjennom avtaleperioden skal vi holde byggets fasader ren og vedlikeholdt med overflatebehandling. Tilstandsrapport utarbeides også årlig.

Bjerkelien Borettslag, Bergen

Bjerkelien Borettslag i Åsane utenfor Bergen, ønsket hjelp av en trygg samarbeidspartner til sine vedlikeholdsbehov.

KTV Group fikk oppdraget, og tegnet samtidig en 20 års vedlikeholdsavtale med borettslaget.

Avtalen gjelder vedlikehold av utvendige fasader, med vasking og maling. KTV Group skal også skifte noe av kledningen i borettslaget, i tillegg til å utføre maling og vasking av alle fasadene.

Boligsameiet Rieber Mohns vei 9, Bergen

Boligsameiet Rieber Mohns Vei 8, startet først som en kunde på fasadevask, men ønsket senere å tegne en 20 års vedlikeholdsavtale. Dette finner vi svært gledelig.

Det er nå KTV Group sin oppgave og ansvar å vedlikeholde utvendige fasader de neste 20 årene.

Som for de fleste av våre langsiktige kunder, er bakgrunnen for at sameiet valgte å gå for en slik vedlikeholdsavtale på overflatebehandling, er at avtalen gir trygghet og forutsigbarhet når det kommer til kostnader.

HSC Eiendom AS, Askøy

HSC Eiendom AS på Askøy utenfor Bergen, ønsket å inngå en langsiktig vedlikeholdsavtale, og KTV Group ble valgt.

Det ble tegnet en 20 års vedlikeholdsavtale, som omfatter hele området til HSC Eiendom på Hanøytangen, inkludert totalansvaret for fasader, tak, plenklipping/grøntareal, ventilasjon og brøyting vinterstid.

Disse langsiktige totalavtalene på vedlikehold er svært gunstige for eierne, da kostnadene fordeles over hele avtaleperioden på 20 år. Forutsigbarhet ovenfor kostnadene til vedlikehold de neste årene, gir en trygghet eierne setter stor pris på.