Vedlikeholdsavtale TOTAL

Vedlikeholdsavtale Total er skreddersyd for borettslag, sameier, næringsparker og eiendomsforvaltere.

I denne typen avtaler overtar vi vedlikeholdsansvaret for utvendige fasader, vaktmestertjenester, daglig renhold, vintervedlikehold og grøntareal.

I snart 30 år har vi vært en forutsigbar vedlikeholdsleverandør til borettslag, sameier, næringsparker og eiendomsforvaltere.

I avtaleperioden tar KTV Group ansvaret for vedlikeholdet slik at eiendommene alltid fremstår som som vedlikeholdt.

KTV Group er eneste virksomhet i Norge som tilbyr slike langsiktige avtaler med varighet opp til 20 år. Første 20 års vedlikeholdsavtale ble tegnet i 2012 og var med Yara Norge.

I hele avtaleperioden tar vi ansvaret for vedlikeholdet, slik at bygningsmassen alltid fremstår på en best mulig måte.

KTV Group har alltid et sterkt fokus på å levere kvalitetstjenester med unik og god dokumentasjon. Derfor benytter vi oss av markedets beste kvalitets- og dokumentasjonsstyringssystem BlueTag.

Klikk her for å se vår brosjyre for langsiktige vedlikeholdsavtaler

KTV Groups kvalitets-og miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Vi betjener vedlikeholdsavtaler på over 600 tusen kvadratmeter byggningsmasse
0 m2

Forretningsførsel og kvalitet- og dokumentasjonsstyring via BlueTag

Gjennom våre langsiktige avtaler får kundene gratis tilgang på BlueTag dokumentasjonssystem.

I tillegg utfører KTV Group all administrasjon med opplasting av jobbrapporter, bilder, video, dokumenter, FDV-dokumentasjon med mer.

Det lages en database med historikk over alt som er nødvendig å dokumentere. Dette sparer styret for mye adminstrasjon.

– I vår kundeundersøkelse får vi toppkarakter av alle kunder for systemet, og tiden de sparer.

Kundene får tilgang til en egen nettside hvor man kan se alt av historikk. Nettsiden er alltid tilgjengelig.

En veldig viktig del av systemet er at alt arbeid vi utfører, alltid består av rapport og bilder. Dette er svært nyttig om styret bytter medlemmer eller andre spørsmål fra beboere.

Vi bistår også med avviksbehandling og juridisk kompetanse.

KTV Group er gjennom denne typen avtaler en partner som er der for å hjelpe våre kunder med all den kompetansen vi sitter inne med. Alt for å kunne lette arbeidet for styret.

BlueTag er laget for å tilfredstille ISO 9001(kvalitet), ISO 14001(miljø) , og OHSAS 18001(HMS/Sikkerhet).

Fasadevask med drone​


KTV Group står bak utviklingen av en drone som kan utføre fasadevask og vindusvask. Etter flere år med utvikling kunne vi i 2021 endelig konkludere med suksess.

Dronene våre løser i dag spesielt to oppgaver: Fasadevask og vindusvask.

For fasadevask kan dronene legge på SelfCleaner ved å skumme det på fasadene. SelfCleaner er et spesialmiddel for fasadevask som vi har utviklet og benyttet siden 2015.

KTV Group er det eneste selskapet i Norge som tilbyr denne tjenesten i kombinasjon med drone.

Dronene kan utføre arbeid på høyder opp til 50 meter.

Vindusvask med drone​


Metoden for vask av vinduer med drone er utviklet av KTV Group.

Vi er alene om å tilby en fullgod løsning som muliggjør vindusvask uten kjemikalier og den tradisjonelle fysiske berøringen.

Vi benytter spesialfiltrering av vannet, i kombinasjon med høy varme på opp til 70 grader. På denne måten vasker vi vinduene uten kjemikalier, og vinduene holder seg renere over tid. Det er heller ingen risiko for overflateslitasje som striper som fra manuell vask.

Utviklingen av denne metoden har foregått gjennom 20/21, og det er etter hva vi kjenner til, ingen som tidligere har klart eller tilbyr vindusvask med drone.

Fasadevask med drone

KTV Group står bak utviklingen av en drone som kan utføre fasadevask og vindusvask. Etter flere år med utvikling kunne vi i 2021 endelig konkludere med suksess.

Dronene våre løser i dag spesielt to oppgaver: Fasadevask og vindusvask.

For fasadevask kan dronene legge på SelfCleaner ved å skumme det på fasadene. SelfCleaner er et spesialmiddel for fasadevask som vi har utviklet og benyttet siden 2015.

KTV Group er det eneste selskapet i Norge som tilbyr denne tjenesten i kombinasjon med drone.

Dronene kan utføre arbeid på høyder opp til 50 meter.

Vindusvask med drone

Metoden for vask av vinduer med drone er utviklet av KTV Group.

Vi er alene om å tilby en fullgod løsning som muliggjør vindusvask uten kjemikalier og den tradisjonelle fysiske berøringen.

Vi benytter spesialfiltrering av vannet, i kombinasjon med høy varme på opp til 70 grader. På denne måten vasker vi vinduene uten kjemikalier, og vinduene holder seg renere over tid. Det er heller ingen risiko for overflateslitasje som striper som fra manuell vask.

Utviklingen av denne metoden har foregått gjennom 20/21, og det er etter hva vi kjenner til, ingen som tidligere har klart eller tilbyr vindusvask med drone.

Ny teknologi

KTV Group har lang tradisjon for å bruke store midler på utvikling av ny teknologi. Dette enten det gjelder innen olje, gass eller eiendom.

Med bakgrunn i utviklingen som kom innen olje og gass, dreide vi i 2012 fokuset til å finne nye metoder innen eiendomsmarkedet.

Vi ønsket å finne nye metoder for rengjøring av bygg, men med mindre bruk av høytrykk, og heller bruke nanocoating til beskyttelse av byggets overflatebehandling.

Opp i gjennom årene har KTV Group brukt 45 millioner på utvikling, og det er noe som kommer våre kunder til gode.

Se andre FOU-prosjekter her

 

KTV Group SelfCleaner

SelfCleaner-metoden muliggjør fasadevask uten bruk av høytrykksspyling. KTV Group brukte mange år for å løse denne utfordringen, og fra 2015 har det vært denne metoden som først og fremst brukes. Fasader skummes med SelfCleaner, og deretter er det vær og vind som gjør dem ren over en periode på 3-4 uker.

Ved å unngå høytrykkspyling vil man unngå unødig slitasje på fasader ved vask.

Metoden benyttes årlig på ca 500 000 m2 fasader og er velprøvd og godt dokumentert.

Les mer om SelfCleaner her

 

Historien bak

KTV Group ble stiftet av gründer Kennet Nilsen i 1992. Ved oppstart var det kun han og en høytrykkspyler, og de første oppdragene var rengjøring av fasader og bygninger.

Men gründeren la fort merke til èn ting. Etter byggene ble vasket ren gikk det bare 2 år før de igjen startet å forfalle og se mindre bra ut. Samtidig forstod han at ikke at eierne hadde råd til å få utført vasking hvert år.

Kennet er gründer og ser utfordringer i det meste. Han er det man på godt norsk kaller seriegründer, og han har opp gjennom tidene startet/vært medstarter av 8 selskaper innen alt fra vedlikehold til helse.

Utgangspunktet er alltid; Hvordan ønsker vi det egentlig skal være? Og når det kommer til eiendom og bygg var og er svaret: Alltid rent, pent og vedlikeholdt.
Løsningen for å klare dette ble klar i 2001. Utfordringen lå i å få kunder med på tanken om langsiktige avtaler. Så, først i 2009 kom den første avtalen og fra da skulle alt gå mye lettere.

Etter og ha fått mange avtaler på fasadevask og maling/overflatebehandling, utvidet vi i 2014 avtalene til også å innbefatte vaktmestertjenester, grøntareal,  daglig renhold med mer.

Dette har vært en stor suksess og KTV Group har nå over 600 000 m2 eiendom i slike vedlikeholdsavtaler! I totalavtalen er vi hos våre kunder hver uke, og kan på et enda tidligere tidspunkt se og utbedre små oppgaver.

De svært gledelige tilbakemeldingene fra våre kunder er at det aldri før har sett så bra ut. Samtidig kan de også følge direkte med på arbeidet som blir utført via BlueTag-systemet. Der ser de jobbrapporter og bilder fra tidligere utførte oppgaver og hva som er planlagt.

Vi liker å si at vi leverer den gode gamle vaktmestertjenesten. Tjenesten der ansvarlig vaktmester alltid skal sørge for at byggene er rene, pene og vedlikeholdt.

Resultatet for kundene som har en vedlikeholdsavtale er blant annet en verdiøkning på 5-20%, bedre bomiljø og betydelig mindre arbeid for styret.

KTV Group har langsiktige vedlikeholdsavtaler i Bergen, Oslo og Stavanger. Våre systemer opererer etter ISO-standardene 9001, 18001 og 14001.

Kontakt oss for tilbud, eller du kan ringe direkte til Kennet Nilsen på hans mobil: 98 26 70 60

 

Send melding direkte til Kennet

Referanser

Under finner du informasjon om utvalgte referansekunder på 20-års vedlikeholdsavtaler.

Referansekunde 20-års vedlikeholdsavtale

Løvåsen Borettslag, Bergen

Løvåsen Borettslag i Fyllingsdalen utenfor Bergen, er et av de større borettslagene i Bergen. De fem eldre blokkene trengte en utvendig overhaling, samtidig som borettslaget ønsket en modernisering. KTV Group fikk oppdraget, og tegnet samtidig en 20 års vedlikeholdsavtale med borettslaget.

Ser man på før- og etterbilder, ser man de store endringene borettslaget har gjennomgått. Borettslaget fremstår i dag friskere og langt mer moderne enn før oppussingen. Beboerne og styret er strålende fornøyd og gir oss de beste anbefalinger for jobben som er utført.

Se referansebrev fra Styreleder i Løvåsen her

(Se video fra Løvåsen i vinduet under)

Os Sjøfront No2, Os

Sameiet Os Sjøfront No2 ligger like ved siden av Sjøfronten Os som også har 20 års vedlikeholdsavtale. Med bakgrunn i hvordan naboeiendommen har blitt vedlikeholdt, bestemte også Os Sjøfront No2 seg for å tegne 20 års vedlikeholdsavtale Total med KTV Group.

I denne avtalen har vi ansvar for vaktmester, ukentlig renhold fellesområder, fasadevask, overflatebehandling, grøntareal, og vintervedlikehold.

Første år av avtalen ble alle fasader vasket og malt, samt uteområdet nullstilt.

Sameiet Sjøfronten, Os

Sameiet Sjøfronten på Os utenfor Bergen, tegnet en 20 års vedlikeholdsavtale på 4 blokker med til sammen 86 leiligheter. Sjøfronten er et nytt og virkelig flott sameie, og området er meget attraktivt.

Les referansebrev fra Styreleder i Sjøfronten her

KTV Group har ansvaret for vedlikehold på utvendige fasader, grøntareal, daglig renhold, vintervedlikehold og vaktmestertjenester.

Sameiet er svært fornøyd med forutsigbarhet og trygghet med tanke på kostnader over de neste 20 årene. Vedlikeholdsavtalen varer frem til år 2036.

I tillegg benytter KTV Group seg av sanntidsdokumentasjonssystemet BlueTag, og her kan kundene følge alt arbeidet som skal utføres, via en egen nettside. Denne typen dokumentasjon er unik og svært viktig, og ikke minst en trygghet for begge parter.

Solåsen Terrasser Sameie, Bergen

Solåsen Terrasser Sameie har en 20 års vedlikeholdsavtale der det inngår fasadevask, overflatebehandling, ventilasjonsrens, vaktmester, grøntareal, daglig renhold og vintervedlikehold.

Første årene blir alle fasader vasket og overflatebehandlet, ventilasjonen blir renset og grundig nedvask av innearealer og uteområde blir utført.

Vaktmester/renholder følger opp med ukentlig besøk i avtaleperioden.

Kronstadtorget Eierseksjonssameie, Bergen

Kronstadtorget har inngått en 20 års vedlikeholdsavtale. Her inngår fasadevask, overflatebehandling, ventilasjonsrens, vaktmester, daglig renhold og vintervedlikehold.

Første år av avtalen ble alle fasader vasket ned og overflatebehandlet. Uteområdet, samt garasjer og grundig nedvask innvendig ble også utført. Alle ventilasjonsrør ble renset.

Vaktmester og renholder er der en gang i uken for videre vedlikehold.

Sameiet Koksen Brygge, Bergen

Sameiet Koksen Brygge har inngått en vedlikeholdsavtale der følgende tjenester inngår: Fasadevask, overflatebe- handling, ventilasjonsrens, vaktmester, daglig renhold og uteområder.

Første år ble alle fasader og uteområder vasket ned. Deretter ble terrassene behandlet med nanocoating, garasjer ble vasket ned og ventilasjon renset.

Vaktmester og renholder følger opp ukentlig.

Videre i avtaleperioden følges fasader opp årlig for å holde byggene rene og pene og vedlikeholdt.

Kyrresborg Borettslag, Bergen

Kyrresborg Borettslag i Sandviken har en 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group. Avtalen involverer også inspeksjon og rengjøring av ventilasjonsanlegg.

Vedlikeholdsavtalen innebærer at KTV Group har ansvaret for vedlikehold av fasader og vinduer de neste 20-årene, samt sørge for god kvalitet i ventilasjonsanlegget.

Kyrresborg Borettslag er et forholdsvis nytt (bygget i 2005/2006) og moderne borettslag som består av 82 leiligheter fordelt på to bygg på sju etasjer.

Kyrresborg Borettslag bør berømmes for å ta både fasadevedlikehold og ventilasjon på alvor.

Fløentoppen Borettslag, Bergen

Fløentoppen borettslag har en 20 års avtale på overflatebehandling, fasadevask, vaktmestertjenester, grøntareal , daglig renhold og vintervedlikehold.

Første år av avtalen ble alle fasader og uteområder vasket ned. Deretter ble de fasader hvor det var behov, overflatebehandlet.

Uteplassen og betongkanter på terrasser ble behandlet med nanocoating.
Vaktmester/renholder besøker stedet hver uke og utfører vedlikehold.

Løvåshagen Borettslag, Bergen

Nå slipper styret å ta stilling til vedlikehold av utvendige fasader, og vi slipper uforutsette millionregninger, konkluderer styreleder Paal Andre Teistedal Myklebust i Løvåshagen borettslag.

Styret i borettslaget signerte en 20-årig vedlikeholdsavtale med KTV Group.
Borettslaget stod ferdig i 2008/2009 og har fått mye oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt, for den arkitektoniske utformingen og energibesparende tiltak.

Men selv de flotteste borettslag blir offer for vær og vind, og etterhvert forfall. Dette skal KTV Group ta seg av.

Boretttslaget består av 80 leiligheter fordelt på fire hus.

Yara, Porsgrunn

Yara i Porsgrunn utfordret oss når de skulle ha malt 2 store logoer på norges høyeste prilletårn, det 106 meter høye landemerke i Porsgrunn.

Profesjonelle tilkomstteknikere (klatrere) fra KTV Group, ble benyttet til først vasking av området, deretter montering av sjablonger og til slutt maling av logoene.

Det er gjerne unødvendig å si at det er utfordrende å både høytrykkspyle og male i slike høyder, men med spesialutdannet personell løste vi oppgaven effektivt og uten uhell.

Resultatet ble strålende, og kunden ble såpass fornøyd at det ble tegnet en 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group.

NRK lagde en reportasje om det spesielle oppdraget som kan ses her (ekstern lenke)
Telemarksavisen Varden skrev en artikkel om oppdraget som kan ses her (ekstern lenke).

Sameiet Paradis, Bergen

Sameiet Paradis tegnet 20-års vedlikeholdsavtale på utvendige fasader, takrenner og nedløp. Avtalen gjelder både vasking og overflatebehandling gjennom avtaleperioden.

Avtalen gir kunden forutsigbarhet i forhold til kostnader og ingen administrasjon i forbindelse med gjennomføring og oppfølgning i avtaleperioden.

Gjennom avtaleperioden skal vi holde byggets fasader ren og vedlikeholdt med overflatebehandling. Tilstandsrapport utarbeides også årlig.

Rinddalen Borettslag, Bergen

Rinddalen Borettslag består av 5 tomannsboliger og en lavblokk med 12 enheter fordelt på 2 etasjer. Boligene ble bygget i 2012, og ligger nydelig til i Sædalen.

Borettslaget så tidlig behovet for vedlikehold av fasader, og startet å se på alternativer. KTV Group sine avtaler var attraktive, spesielt siden dette løste behov for finansiering.

Kvalitet var svært viktig i avgjørelsen på valg av leverandør, og siden KTV Group har alt ansvaret, var fordelene mange for å inngå en langsiktig avtale.

KTV Group har ansvaret for årlig fasadevask, overflate- behandling, vaktmester, grøntareal, vintervedlikehold og ventilasjonsrens.

Etter oppstart opplevde styret også andre fordeler, spesielt med tanke på besparelser på administrasjonstid.

Boligsameiet Rieber Mohns vei 9, Bergen

Boligsameiet Rieber Mohns Vei 8, startet først som en kunde på fasadevask, men ønsket senere å tegne en 20 års vedlikeholdsavtale. Dette finner vi svært gledelig.

Det er nå KTV Group sin oppgave og ansvar å vedlikeholde utvendige fasader de neste 20 årene.

Som for de fleste av våre langsiktige kunder, er bakgrunnen for at sameiet valgte å gå for en slik vedlikeholdsavtale på overflatebehandling, er at avtalen gir trygghet og forutsigbarhet når det kommer til kostnader.

HSC Eiendom AS, Askøy

HSC Eiendom AS på Askøy utenfor Bergen, ønsket å inngå en langsiktig vedlikeholdsavtale, og KTV Group ble valgt.

Det ble tegnet en 20 års vedlikeholdsavtale, som omfatter hele området til HSC Eiendom på Hanøytangen, inkludert totalansvaret for fasader, tak, plenklipping/grøntareal, ventilasjon og brøyting vinterstid.

Disse langsiktige totalavtalene på vedlikehold er svært gunstige for eierne, da kostnadene fordeles over hele avtaleperioden på 20 år. Forutsigbarhet ovenfor kostnadene til vedlikehold de neste årene, gir en trygghet eierne setter stor pris på.

Ønsker du mer informasjon om vedlikeholdsavtaler?

Send oss en uforpliktende melding, og vi tar kontakt eller sender over materialet du ønsker.