+47 55 20 71 90
English

 

Ventilasjonsrengjøring

KTV Group kan regnes som en pioner innen rens av ventilasjon. Gjennom snart 30 år har vi utført rens av en rekke bygg, borettslag, skoler, båter og rigger. Vi besitter stor kompetanse innen dette faget, og vi innehar spesialutstyr for å kunne utføre rens. De fleste anlegg har behov for rens hvert 5 år. KTV Group har vedlikeholdsavtaler med 20 år varighet der vi overtar ansvaret for rens av ventilasjon.

Alle kanaler som renses dokumenteres med video etter rens. Via Bluetag dokumentasjonssystem kan kundene følge jobben via rapporter, bilder og videoer via web i sanntid.

Med vedlikekholdsavtale blir alt utført til en fast årlig kostnad, uten risiko for kunde. Vi tilbyr slike avtaler over hele verden, på rigger, skip landbaserte anlegg og bygg.

De fleste tenker ikke over varmetap, kjøleproblem eller luftkvalitet ved smuss i ventilasjon. Grunnen er ofte at man ser kun ser de utvendige rørene og at man ikke får sett rørene innvendig.

Alle ventilasjonsanlegg har behov for regelmessig rengjøring. Rengjøring er avgjørende for sikker inneluft, minimalt varmetap og effektiv kjøling. All rengjøring dokumenteres i vårt kvalitetssystem med video av alle rør etter rengjøring. Alt tilgjengelig for kunde via egen weblink.

 

Våre tjenester

Ventilasjonsrens

Inspeksjon

Desinfeksjon

Overflatebehandling

Lekasjetetting

Vedlikeholdsavtaler

Frisk luft

Rengjøring av ventilasjonsanlegg er nøkkelen til frisk luft. Alle ventilasjonsanlegg bør rengjøres hvert 5 år. Grunnen er at rørene danner grobunn for mikroorganismer som sopp, mugg og andre bakterier.
vent_IMG_9389

De fleste blir veldig overrasket av å se hvordan deres rør egentlig ser ut etter bare så lite som 5 år. Har rørene kanskje ikke vært rengjort på 10-15 år, ja da bør man for eksempel undersøke arbeidstedets sykefravær. Med stor sannsynlighet ligger mye av problemet i ventilasjonen. Andre indikasjoner er også store utslag på radon eller soppspor i luften.

vent_pisker
KTV Group bruker en metode som gir 100% rene rør. Vår leverandør av utstyr sier det slik; «De fleste som lager utstyr for rengjøring av ventilasjonsrør selger utstyr som gir kunden god samvittighet. Vi derimot har utviklet et utstyr som gir kunden god samvittighet, men også 100% rene rør».

Kvalitet

KTV Group jobber alltid for å kvalitetsikre våre kunder. Derfor bruker vi markedets mest effektive og moderne utstyr, hvor hver minste meter blir dokumentert.

foer_etter_ventilasjon_1000

 

Vi tilbyr også vedlikeholdsavtaler hvor vi renser dine rør hvert 5 år. Kontrollene og arbeidet blir dokumentert for våre kunder med video og bilder.

Ved jevnlig rens oppnår man følgende:
– Lavere nivåer av radon
– Bedre inneklima
– Reduserer brannfare betydelig.
– Holder selve bygget friskt

Se reportasjevideo fra et av våre oppdrag

 

Video ventilasjonsrobot

Se ventilasjonsroboten under arbeid med forskjellige arbeidsoppgaver og utstyr

 

Byggforsk

(Utdrag fra Byggforsk)
Undersøkelser har vist at forurensede ventilasjonsanlegg kan utgjøre en hygienisk risiko [821], og gi redusert luftkvalitet [822, 823] og for små luftmengder [824]. Akkumulering av smuss på komponenter som vifter, varme-/kjølebatterier og varmegjenvinnere kan gi dårligere energiøkonomi. Tilsmussede kanaler kan medføre økt fare for brann og brannspredning. Det er dokumentert at rengjøring av kanaler og aggregatkomponenter kan føre til forbedret opplevelse av inneklimaet og redusert forekomst av sykdomssymptomer knyttet til dårlig inneklima [825]. Ventilasjonsanlegg kan ha et innvendig overflateareal på nærmere 10 % av golvarealet i en bygning, og utgjør en stor, skjult og ofte glemt overflate. Anlegget skal tilføre tilstrekkelige mengder ren luft til lokalene, og fjerne forurenset luft. Kanaler og komponenter i ventilasjonsanlegg vil bli forurenset under bruk, og krever ettersyn, rengjøring og vedlikehold.
Klikk her for å lese mer om ventilasjon fra Byggforsk(PDF-dokument)
Unik dokumentasjon
Kvalitet- og dokumentasjonsstyring via kvalitetssystemet BlueTag.

KTV Group har et sterkt fokus på å levere kvalitettjenester med unik og god dokumentasjon.

vent_IMG_9303

Så snart en ordre er opprettet, får den aktuelle kunden automatisk tilsendt en unik link til sin egen kundeside her hos oss. Her kan kunden når som helst finne all dokumentasjon på tjenestene vi utfører/har utført. Dokumentasjonen kan være rapporter, bilder og videoer, sjekklister, skjema og annen dokumentasjon.

 

 

Et utvalg av våre kunder

  • yit
  • Yara
  • skanska
  • bergenkommune
  • jm
  • obas
  • helsevest
  • amfi
  • frydenbo

Et utvalg av våre referanser

Løvåsen Borettslag
Toppe Borettslag
Frydenbø Eiendom
Sameie Rieber Mohn vei
Jægers Brygge
Sameie Sandviksveien
Sameiet Nordnesbakken
Åsedalen Borettslag
Boligsameiet Røysvegen
Kyrresborg borettslag
Christineborg Borettslag
Sameiet Wolfsgate 12
Ulsmåg Borettslag
Rosenkilde Borettslag
Skjold Borettslag
Åstvedtvågen Borettslag
Varden Terrasse
Sameiet Sælen Terrasse
Strimmelen Borettslag
Sameiet Sandviken Brygge
Øvre Våkleivåsen Borettslag
Natlandsveien Borettslag
Sandviksboder 1
Cabot Corp – Tankfarm CCB Ågotnes
Kalfarparken
Lerkerinden Sameie
Nyegården Borettslag
Soria Moria Terrasse
Boligsameie Riber Mohnsvei
Løvåshagen Borettslag

Skanska Norge AS
OBAS Vest AS
JM Norge
BEFAS
Frydenbø Eiendom 1 AS
Amfi Drift AS
DNS – Den Nationale Scene
Bergens Tidende
Clarion Hotel Flesland
Havnekontoret
Bergen Fengsel
YIT
Bybanen
Fløybanen
Biltema
Vestlund borettslag
Lyderhorn Borettslag
Bohus Nordås
Sartor Senter
Sameiet Sandviksveien 94
IKEA (Elementrengjøring nye bygget Åsane)
Lerøy Vest
Statsarkivet
Bergen Arkitektskole
Åsegården

Bergen Kommune
Hordaland Fylkeskommune
Yara Norge
Helse Vest – HS
UIB – Universitetet i Bergen
Compower Eiendom
Stiftelsen Bymuseet i Bergen
Aberdeen Eiendomsfond Norge AS
Hartveit Eiendom
Kokstadveien Næringseiendom AS
Spectrum – Amundsen Eiendom
Norscrap West
Strandgaten 198
Sandviken Brygge
Jægers Brygge Breiviken
Amalie Skramsvei borettslag
Austevoll Kraftlag
Rema 1000 Askøy
Kjøttbasaren
Rick`s bygget
Fantoft Studentby

 

 

 

Kontakt KTV Group!