Første drone i verden som vasker flyplass

KTV Group er utvikler av KTV Working Drone, dronen som vasker fasader og vinduer. Denne uken ble KTV Working Drone verdens første drone til å vaske en flyplass. Stedet var Bergen Lufthavn Flesland, og oppdraget var vask av flyplassens store glassfasade.

Oppdraget måtte utføres på natten da man måtte ta hensyn til trafikk, reisende og ikke minst Bybanen som går like under arbeidsområdet. Tidsvinduet på kun 4 timer var svært kort når man skulle gjennomføre vask av ca 2000 m2 glassfasade, men jobben gikk som planlagt og fremover skal fasadene vaskes ca 4 ganger i året.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring innen våre fagfelt. Vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

——-

The world’s first drone cleaning an airport.

KTV Group is the developer of KTV Working Drone, the drone that cleans facades and windows. This week, the KTV Working Drone became the world’s first drone to clean an airport. The location was Bergen Airport Flesland in Norway, and the job was cleaning the airport’s large glass facade.

The job had to be done at night as consideration had to be given to traffic, travelers, and especially Bergen Light Rail that runs directly below the work area. The time window of only 4 hours was very short for cleaning approximately 2000 square meters of glass facade, but the job went as planned, and going forward the facades will be cleaned approximately 4 times a year.

KTV Group has more than 30 years of experience, and we are ISO certified in accordance to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search