Viken Amfi Sameie valgte KTV Group

KTV Group er svært glad for å ha blitt valgt til fasadevask av 3 bygg med til sammen 100 leiligheter i Viken Amfi Sameie i Bergen.

KTV Group ble valgt på bakgrunn av SelfCleaner metoden som vasker fasader uten bruk av høytrykk. SelfCleaner skummes på og fasadene blir ren over noen uker.

Metoden brukes på 3-500 000m2 årlig, og er utviklet av KTV Group.

KTV Group er et ISO-sertifisert selskap i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.