Vindusvask av Grieghallen med KTV Working Drone

KTV Group har fått oppdraget med å vaske vinduene på den verdenskjente og staselige arrangement- og konsertsarenaen Grieghallen i Bergen.

Oppdraget skal utføres med KTV Working Drone, hvor dronen bruker et rent-vann-system med spesialdyser, trykk og varme for å kunne vaske overflatene uten mekanisk eller fysisk berøring.

Grieghallens historie og egenartede arkiktetur gjør dette til et spesielt oppdrag for oss, men KTV Working Drone løser jobben på en svært effektiv måte, og man slipper lifter og fasadeklatrere.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring innen våre fagfelt, og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Window cleaning of Grieghallen with KTV Working Drone.

KTV Group has been given the job of cleaning the windows at the world-famous concert arena Grieghallen in Bergen Norway.

The job will be carried out with KTV Working Drone. The drone uses a clean-water system with special nozzles, water pressure and heat to be able to clean the surfaces without mechanical or physical contact.

The history and distinctive architecture of Grieghallen makes this a special job for us, but the KTV Working Drone solves the job in a very efficient way, and you don’t need lifts or facade climbers.

KTV Group has more than 30 years of experience in our fields of expertise, and we are ISO certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Foto: (C) Eilif Stene