Vindusvask med Cleaning Drone i Solåsen

(English text below) Mange spør oss om hva dronene våre kan utføre, og tidsbruken. Her er et eksempel. Videoen viser bilder av flotte Solåsen Terrasser Sameie i Bergen. Sameiet består av 5 blokker med mye vinduer, og samtidig glass på terrassene.

Med KTV Group Cleaning Drone gikk det 8 arbeidstimer å vaske alle vinduene, inkludert rigging.

Flere sider av byggene har krevende tilkomst selv for droner, men dronen beveger seg med nøyaktighet på centimeteren og utmerket stabilitet, og da er heller ikke slike jobber en utfordring.

KTV Group står bak utvikling av denne vaskedronen, og har høstet stor international oppmerksomhet og anerkjennelse for KTV Group Cleaning Drone.

—–

Window cleaning with Cleaning Drone in Solåsen
Many ask us what our drones can do, and the use of time. Here is an example. The video shows pictures of beautiful Solåsen Terraces Condominium in Bergen. The condominium consists of 5 buildings with lots of windows, and at the same time glass on the terraces.

With KTV Group Cleaning Drone, it took 8 working hours to wash all the windows, including rigging.

Several sides of the buildings have demanding access even for drones, but the drone moves with accuracy on the centimeter and excellent stability, and then such jobs are not a challenge either.

KTV Group is behind the development of this washing drone, and has garnered great international attention and recognition for KTV Group Cleaning Drone.