Vindusvask med drone

Normalt benyttes såpe i kombinasjon med koster eller svamp til å utføre vindusvask. Til nå har ingen kommet opp med fullgode løsninger som muliggjør vindusvask uten fysisk berøring.

KTV Group har de siste månedene drevet et utviklingsprosjekt hvor målet har vært å løse utfordringen med å kunne vaske vinduer bare ved å skylle de med vann.

Dette vi nå har klart, og metoden vil bli prøvd ut på forskjellige prosjekter i tiden fremover. Vi benytter høytrykk i kombinasjon med renset vann fra et spesielt filtersystem og temperatur på 70 grader.

Vinduer kan nå vaskes med drone, noe som forenkler vaskeprosessen betydelig, spesielt på steder med vanskelig tilkomst. Vi har mange prosjekter fremover hvor metoden skal benyttes.