Fasade- og vindusvask med KTV Working Drone

(English text below) Våren er heldigvis ikke langt unna, og selv om gradestokken nå viser 6 minusgrader, var vi nylig heldige å få en uke hvor vi kunne vaske fasader og vinduer med KTV Working Drone.

Vi hadde to droneteam i gang som til sammen vasket 16 bygg. De benyttet SelfCleaner-metoden for fasadevask og rent-vann metoden for vask av vinduer.

Videoen viser vindusvask av terrassefronter med vindu på 5 blokker like utenfor Bergen.

KTV Working Drone er en revolusjon når det kommer til muligheter og effektivitet ved fasade- og vindusvask. For å klare å ta unna den store etterspørselen på dronen, jobber vi med å få i gang flere droneteam rundt om i Norge. Mer enn 100 bygg venter på fasade- og vindusvask.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Facade- and window Cleaning with KTV Working Drone.

Fortunately, spring is not far away, and even though the thermometer currently shows 6 degrees below zero, we were recently lucky enough to have a week where we could clean facades and windows with the KTV Working Drone.

We had two drone teams working simultaneously, cleaning a total of 16 buildings. They used the SelfCleaner method for facade cleaning and the pure water method for window cleaning.

The video shows window cleaning of terrace fronts with windows on 5 semi- and high rise buildings just outside Bergen Norway.

The KTV Working Drone is a revolution when it comes to possibilities and efficiency in facade and window cleaning. To be able to meet the high demand for the drone, we are working on setting up more drone teams around Norway. More than 100 buildings are waiting for facade and window cleaning.

The KTV Group has more than 30 years of experience and we are ISO certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search