Fasadevask i desember

KTV Group har denne uken vasket fasader for Viken Amfi Sameie med nærmere 100 leiligheter. På de høyeste fasadene brukte vi drone som er spesialutviklet for fasadevask.

Vi opplevde at dronen fikk stor oppmerksomhet fra beboere og forbipasserende, og mange ville vite mer om prosjektet og hvordan dette fungerer. Vaskemetoden vi benytter er SelfCleaner, en metode som gjør at man unngår høytrykk. Disse fasadene er av Stopuss som er krevende å holde ren og de tåler ikke høytrykk.

KTV Group er et ISO-sertifisert selskap i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.