KTV Group lander ny 20 års avtale

sjofronten

Denne gangen er det Sameiet Sjøfronten Os som tegner 20 års vedlikeholdsavtale på 4 blokker med til sammen 86 leiligheter. Sameiet ligger i Os kommune like ved Oseana, og er et meget attraktivt område.

Administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group, legger ikke skjul på at han er svært godt fornøyd med denne avtalen. I avtalen overtar KTV Group vedlikehold på utvendige fasader, grøntareal, daglig renhold, vintervedlikehold og vaktmestertjenester. Kontrakten sikrer arbeid frem til år 2036.

Vi tror vi vinner denne type kontrakter på bakgrunn av mange år med fokus på utvikling av ny teknologi. Vi har i dag metoder for vask av fasader, og overflatebehandling med nanocoating som våre konkurrenter er langt unna. Vi tenker smartere og er miljøvennlig. På denne måten har vi skapt det som heter vedlikeholdsavtaler, der bygg ikke forfaller før neste oppussing.

Avtalene er også svært prisgunstige, og gir forutsigbarhet og trygghet med tanke på kostnader over de neste 20 årene.

KTV Group benytter sanntidsdokumentasjonssystemet BlueTag, hvor kunder kan følge alt arbeidet som skal utføres, via en egen nettside. Denne typen dokumentasjon er unik og svært viktig, og ikke minst en trygghet for begge parter sier Kennet Nilsen.